EMNER

Med i overvejelse

PROVSTER:Kaj Mogensen forsøger (16.3.) at få det til at se ud, som om jeg (4.3.) har sat "spørgsmålstegn ved menighedsrådsmedlemmers og præsters evner og muligheder for at tage stilling" i bispevalget. Dermed lægger Kaj Mogensen noget ind i mit læserbrev, som jeg ikke skrev. Jeg betvivler naturligvis hverken præsters eller menighedsrådsmedlemmers evner eller muligheder. Men jeg gør blot opmærksom på at provsterne, der selvsagt i kraft af deres arbejde har en særlig indsigt i bispeembedets indhold - og tilmed kender begge bispekandidater gennem deres virke som provster - altså temmelig markant peger på Henning Toft Bro. Det bør naturligvis tages med i overvejelserne ved stemmeafgivningen. At denne lille faktuelle oplysning har fået modkandidatens bagland så meget op af stolene, som tilfældet er, afslører at der her nok ligger en ikke uvæsentlig pointe. Ingen har naturligvis påstået, at provsternes holdning bør være eneste stemmevejledning, som Kaj Mogensen også hævder.