Jammerbugt

Med i regionalt udviklingsråd

Eva Rytter Andersen (S) er valgt som Jammerbugt Kommunes medlem af det nordjyske udviklingsråd.  foto: hans ravn

Eva Rytter Andersen (S) er valgt som Jammerbugt Kommunes medlem af det nordjyske udviklingsråd. foto: hans ravn

{ JAMMERBUGT: Formand og næstformand i Jammerbugt Kommunes socialudvalg, Eva Rytter Andersen (S) og Sonia Luther Nielsen (V), er blevet udpeget som henholdsvis medlem og suppleant til Udviklingsrådet i Region Nordjylland. Det regionale udviklingsråd skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, og rådet skal hvert år aflevere en redegørelse til Socialministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen inden for området. Rådet skal fungere fra 1. marts og har repræsentation fra kommunerne, regionen og brugerorganisationer.