Med Jobpatruljen på job

Unge fra LO har i sommerferien indledt kampen mod farlige maskiner og dårlige ansættelser

Ingen arbejdsgivere kan vide sig helt sikre i disse dage. For også denne sommer kører LO's Jobpatruljen fra by til by i Nordjylland og kommer på uanmeldt besøg i butikker, supermarkeder og andre steder, hvor unge knokler for at tjene nogle penge. Men nogle gange glemmer arbejdsgiverne, at når en 15-årig flaskedreng kun får det halve i løn, er det netop fordi, han ikke forventes at lave det samme arbejde som voksne. Derfor er det vigtigt, at der er nogle, der er strikse og holder øje med, om de unge arbejder for længe og forkert - eller betjener farlige maskiner. Det mener koordinator for Jobpatruljen, Michel Berg, da NORDJYSKE Stiftstidende følger patruljen på arbejde i Pandrup. - Der er jo en grund til, at unge under 18 år kun får det halve i løn, siger Michel Berg. Hvis Jobpatruljen opdager noget, den mener er i strid med gældende regler, bliver det rapporteret videre til Arbejdstilsynet eller fagforeningerne. Farlige maskiner Især mener Jobpatruljen, at der er behov for mere fokus på unges arbejde ved farlige maskiner. - Det påvirker ikke unge resten af livet, hvis du bliver underbetalt. Det gør det, hvis du mister en arm, siger Michel Berg. I forrige uge kom Jobpatruljen på uanmeldt besøg på 80 arbejdspladser syd for Limfjorden, hvoraf ni steder blev meldt til arbejdstilsynet. I nogle af disse tilfælde havde unge arbejdet ved pålægs- og brødmaskiner og pappressere. I denne uge er det så nord for fjorden det gælder. Og de menige Jobpatrulje-medlemmer arbejder selv uden at få en krone for det. Men det er i orden, synes de - også selv om regnen denne dag styrter ned. - Vi har selv haft fritidsjob engang. Jeg gør det for at sikre, at kommende kolleger har det godt, forklarer 21-årige Kristian Jensen. - Jeg har selv arbejdet et sted, hvor tingene ikke var i orden med hensyn til løn og arbejdstid, supplerer 22-årige Ea Hug. Ingen kontrakt Inden Jobpatruljen igen forlader Pandrup, er den stødt ind i to tilfælde, hvor tingene kunne være bedre. Det ene sted har to unge på 17 og 15 år ikke nogen ansættelseskontrakt, hvilket de har ret til, fordi de i snit arbejder mere end otte timer om ugen og har været ansæt i over en måned. Samtidig oplyser de to unge, at de nogle dage kan risikere en arbejdsdag på 8,5 timer, hvilket er en halv time over maximum. Det andet sted, hvor Jobpatruljen finder, at tingene ikke er helt i orden, er i Pandrups SuperBrugsen. Og det kommer ærlig talt bag på Jobpatruljen, fordi den år efter år har besøgt butikken uden at finde det mindste at sætte en finger på. Mellem hylderne med el-artikler bliver den 17-årige Anders Sølvkær krydsforhørt af Michel Berg og Ea Hug, mens de skriver og krydser af på et skema. - Jeg hjælper med at lægge grønsager ind. Ellers har jeg mest med flasker at gøre, fortæller Anders Sølvkær, der arbejder på fuld tid i sommerferien, efter at han har afsluttet 10. klasse. Han får 50 kroner i timen - samt tillæg afhængig af tidspunktet. - Hvor lange er dine dage? - Syv til otte timer. - Hvis du bliver syg, skal du så selv finde en afløser? - Jeg skal prøve. - Men det er ikke noget krav? - Nej. Alt er tilsyneladende i sin skønneste orden indtil Anders Sølvkær bliver spurgt, om han betjener nogle maskiner. - Nej... Jo... En fejemaskine, lyder svaret. Jobpatruljen kan ikke lide, hvad de ser, da Anders Sølvkær viser dem fejemaskinen. For den har udvendige børster og ingen dødemands-håndtag, som får maskinen til at stoppe, så snart man slipper den. Michel Berg fortæller uddeler Jan Brinkmann Sørensen, at dette vil blive blive meddelt til Arbejdstilsynet. Så er det op til denne instans at afgøre, om det er noget, man vil gøre mere ved. Uddeler Jan Brinkmann Sørensen vil nu undersøge nærmere, om reglerne virkelig er blevet overtrådt. Og hvis det er tilfældet, vil fejemaskinen fremover kun blive betjent af folk over 18 år, forsikrer Jan Brinkmann Sørensen, der mener, at det er indlysende for enhver, at en stor kæde som SuperBrugsen ingen interesse har i at se stort på reglerne. Risikoen for dårlig PR er i sig selv med til at sikre arbejdsmiljøet. - Det kan ikke svare sig at lave fiks-fakserier. Skulle vi have overtrådt en regel, har det ikke været bevidst, siger Jan Brinkmann Sørensen. Han synes, det er helt fint at Jobpatruljen kommer og ser butikkerne an. - Så længe man har en god dialog, som nu i dag, hvor de går rundt i butikken på en stille og rolig måde, siger brugsuddeleren, der alligevel godt kan synes, at nogle af reglerne for ung-arbejdere er lige lovlig firkantede. 17-årige Anders Sølvkær synes også, at nogle af reglerne er lige lovlig pylrede, men alligevel har han det fint med, at Jobpatruljen kommer krydsforhører ham under arbejdet. - Det er fint de kommer og kontrollerer, siger han. Spørgsmålet er så, hvor meget indtryk Jobpatruljens besøg gør på arbejdsgiverne. For patruljen har ingen autoritet som sådan. Jobpatruljen selv fortæller, at den i forrige uge besøgte to arbejdspladser, hvor det var uomtvisteligt tydeligt, at nogle af de ansatte var under 18 år. Da Jobpatruljen så indledte med sit standard spørgsmål "Har I nogle unge under 18 år ansat?", var svaret alligevel begge steder et "nej." Trods den åbenlyse løgn er der i sådanne tilfælde kun én ting at gøre for Jobpatruljen: At gå igen med uforrette sag.