Med kommentarer

{ ¿Den afrikanske Farm¿, der udkom første gang i 1937, er Karen Blixens beretning om de sytten år, hun levede i Kenya. Den genudgives nu i en tekstkritisk udgave på 496 sider, forsynet med noter og efterskrift og med den originale ortografi. Den nye version er blevet til på grundlag af førstetrykket, der i en række tilfælde er blevet korrigeret efter det manuskriptmateriale, Karen Blixen har efterladt. Kommentarerne, som Nicolas Reinecke-Wilkendorff har stået for, indeholder ordforklaringer, sammenligninger med den engelske tekst ¿Out of Africa¿, historiske forklaringer, samt udredninger af de mange litterære referencer, der er i fortællingen. Den rummer endvidere historisk kildemateriale, og i efterskriftet fortæller Lasse Horne Kjældgaard om værkets tilblivelse og placerer det ind historisk.