Med kunst som drivkraft

Gøgsigs Pakhus blev et kulturhus kunstnere gerne lejer.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Åbningen af særudstillingen i lørdags skete på samme måde som tidligere med Pakhusudstillingen - udenfor. Foran indgangsdørene formanden Inge Hansen og Hans Gøgsig. Mellem dem Jette Kull, hovedkraften bag den forhenværende sommerudstilling. Foto: Han

36 kunstnere havde hængt et af deres egne værker op i Gøgsigs Pakhus, da bygningen i lørdags rundede 25 år som et aktivt kulturhus. - Vi synes huset er blevet smukkere år for år, og vi er glade for de sociale følgevirkninger, det har haft at være med i den ene af de tre kunstcirkler, som bruger huset. Vi tager samlet på en årlig indkøbstur i landet for at købe kunst, og vi har oplevet at når nogen har meldt sig ud af vores kunstcirkel, og en anden er kommet ind i stedet, så har de fortrudt og står på venteliste på at komme ind igen, sagde Susanne Andersen, da støtteforeningen for Gøgsigs Pakhus i lørdags åbnede døren for en særlig jubilæumsudstilling og reception. Dagen var også et jubilæum for flere støttemedlemmer samt fire af de bestyrelsesmedlemmer, som var til stede ved arrangementet. Herunder Hans Gøgsig, som allerede havde været maler i fritiden i en del år, da hans mor, der var blevet købmandsenke, i 1986 stillede pakhuset til rådighed for Pakhusudstillingen. Det var en sommerudstilling med lokale kunstnere, som var startet et par år før i det røde pakhus på Pakhustorvet, men som ikke længere måtte bruge stedet. - Pakhusudstillingen fortsatte i de første 20 år, og det gjorde det muligt at komme videre i min udvikling som maler at jeg skulle lave noget til den udstilling, fortalte Hans Gøgsig. Ved særudstillingen i kulturhusets tre etager havde han udstillet en række værker. Foruden Hans Gøgsig har Klaus Heiberg, Jens Ole Jørgensen, Jens Holt Andersen og Inge Hansen siddet i støtteforeningen i alle år Gøgsigs Pakhus har eksisteret som kulturhus. - Det er flot at det har kunnet lade sig gøre at holde gejsten i så mange år. Og det uden kommunalt tilskud. Jeg har hørt, at Sindal Kommune om ikke var nærig, så påholdende med at bruge penge, sagde byrådsmedlem Jens Broen (K) ved receptionen og tilføjede: - Det betyder meget for, at der nogle frivillige, der vil tage det slæb. Jeg ved med de vilkår i Hjørring Kommune, at det er svært for ildsjæle at holde dampen oppe. Om grunden til at hun og de andre i bestyrelsen bliver ved forklarer formanden Inge Hansen: - Gøgsigs Pakhus er en selvejende institution, og vi har valgt at have en bestyrelse, der er selvsupplerende, så vi ved at dem, der kommer ind, har de samme intentioner. Måske har vi ikke været så gode til at finde afløsere. Bestyrelsens opgaver er dog lettet betydeligt i de seneste år, for det viste sig, at da trioen bag den årlige Pakhusudstilling stoppede for fem år siden, var det et så stort savn, at nogle af de udstillende kunstnere samlede sig i kunstcirkler og selv arrangerede udstillingen. Så i stedet for en sommerudstilling i juli har der i år været fire udstillinger hen over sommeren. - I forhold til kunstnerne i området har huset haft rigtig stor betydning. Det går vældig godt, siger Inge Hansen. Også Hans Gøgsig fremhæver begejstringen for at bruge stedet. Også fra kunstnere, som bor andre stedet i landet, og han tilføjer: - Det er rigtig fint, at der kommer inspiration udefra.

Forsiden