EMNER

Med lånte fjer

Birgit Josefsen (V) er nu skæg. Igen står Josefsens menu på store ord og fedt flæsk og lavt vitaminindhold i kosten.

1.12. lykkes det Venstre-damen igen at tale med mindst to tunger efter Anders Foghs gamle opskrift: "Venstre skal være i regering og opposition samtidig." Jeg er helt enig med Birgit Josefsen i, at uddannelse er afgørende for vækst, men så er det jo underligt - som så ofte før - at hun lægger ryg til massive besparelser netop på det, vi skal leve af i fremtiden. Det lykkes aldrig hverken for Josefsen eller for hendes statsminister at gøre det overbevisende, den ene dag vil Venstre vil forbedre uddannelserne, den anden dag vil de spare milliarder. Sparekniven rammer så bredt, at ingen uddannelsessøgende vil gå ram forbi. Hvis regeringen havde været så forudseende, hvorfor sørgede man så ikke for at fremtidssikre vore uddannelser mod hovedløse besparelser? Med aftalen om finanslov for 2011, som VK-regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og den kristelige skal uddannelserne under Undervisningsministeriet finde endnu en halv milliard i besparelser. Det svarer til en generel besparelse på 1,5 procent, og det vil ramme undervisningen. Faktum er, at vi risikerer at få en ungdomsgeneration, der har fået en gennemsnitlig lavere uddannelse end deres forældre. Regeringens såkaldte genopretningsplan betyder, at der forsvinder fem mia. kr. til uddannelse og forskning de næste tre år. Alene i 2011 skal uddannelsesområdet skære med mere end 700 mio. kr. Det vil blive svært at opfylde de almindelige politiske mål om at give 95 pct. af de unge en ungdomsuddannelse og 50 pct. en videregående uddannelse bagefter. Hvordan forholder Birgitte Josefsen sig til disse kendsgerninger? Hun pynter sig med lånte fjer, for sagen er den, at det er arbejdsgiverne selv, der kommer til at betale for den ekstra praktikpladspræmie. Det fornuftige ville da være at give en uddannelsesgaranti. Men også i denne sag var det Socialdemokratiet, som måtte trække hesten hen til truget. Heller ikke i sagen om den 70 pct.s store stigning, som de unge skal betale, når de skal på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse har Birgitte Josefsen hævet stemmen og talt imod det, som reelt er en afgift på at bo i et yderområde. For den enlige mor i Skagen betyder det en ekstraudgift på 227 kr. mere om måneden. Har hun to børn, der skal til Frederikshavn, giver det næsten 6000 kr. mere som Birgitte Josefsen og regeringen rykker op ad lommerne på folk, der har valgt at bosætte sig i områder, hvor der ikke er nogen uddannelsesinstitutioner. Regeringens eget Vækstforum - som for nogle dage siden besøgte Aalborg - mener lige som alle andre fornuftige mennesker, at Danmark har behov for et højt uddannelsesniveau. Men Vækstforum advarer også om, at vi sakker bagud på feltet - men det vælger regeringen helt at overhøre, selv om statsministeren i egen person dukkede op til Vækstforums konference i Aalborg. Men ikke bare uddannelsesinstitutionerne får kniven, det gør de uddannelsessøgende også. Med udsøgt social foragt agter regeringen at afskaffe uddannelsesstøtten til hjemmeboende, selv om det netop er den gruppe, som af sociale og økonomiske grunde har dårligst råd. Og ikke nok med det, man har også forsynet SU"en til de hjemmeboende med den hånlige betegnelse "cafépenge". Det er igen et bevis på, at der ikke er overensstemmelse mellem det glade budskab og Josefsens egne handlinger. Der er så igen et Atlanterhav mellem virkeligheden på den ene side og B.J. og hendes parti på den anden.