Med lov i hånd kan huse på klitskrænt kræves fjernet

Huse, der på det nærmeste hænger ud over skrænten, kan med loven i hånd kræves fjernet, så strandgæster ikke risikerer at blive ramt af dele af et hus.

Det fastslår økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K). Det er folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF), der har rejst sagen over for ministeren, efter sagen fra Nr. Lyngby. Her har "Huset ved Havet" i 10 år været i fare for at styrte i havet, men diverse myndigheder har ikke kunnet få huset fjernet. Først lørdag 6. december valgte ejeren at fjerne ruinen, da kommunen gav ham et påbud. Flere huse er i fare for at styrte i havet, og Anita Knakkergaard frygter, at der kan gå op til 10 år, inden de andre huse, der ligger på den 26 meter høje skrænt, kan fjernes. Løkken-Vrå Kommune har henholdt sig til, at der først, når der er åbent ind til taget, er mulighed for at give påbud om, at taget skal fjernes, da taget kan blæse væk og forvolde skade på mennesker og huse i nærheden. Antia Knakkergaard finder det ikke rimeligt, at en husruin i 10 år skal skabe fare for legende børn. Bendt Bendtsen slår fast, at Byggeloven skal tolkes således, at en kommune har beføjelser til at meddele påbud om at udbedre mangler inden for en fastsat tidsfrist, hvis en ejendom er til fare. - Efterkommes kommunens påbud ikke, kan det ved dom pålægges ejeren under fastsættelse af tvangsbøder at udføre arbejderne, understreger Bendt Bendtsen. - Men hvis ejendommen er i en sådan stand, at der er fare for personer, kan en kommunalbestyrelse uden foregående dom udføre arbejderne for ejerens regning. Bendt Bendtsen slår fast, at lovens bestemmelser om, at et hus styrter ned ad en skrænt, og derved kan ramme forbipasserende, også er omfattet af loven. - Byggeloven gælder også, når det gælder huse, der nedbrydes af havet.Bendt Bendtsen har også meddelt borgmester Knud Rødbro, Løkken-Vrå Kommune (UP), hvordan byggeloven er i den slags sager. Anita Knakkergaard er tilfreds med ministerens svar. - Det viser, at der på et tidligere tidspunkt er mulighed for at kræve et hus fjernet, siger hun. Hun håber også, at de huse i Nr. Lyngby, der er i fare for at styrte ned, fjernes.