Lokalpolitik

Med og uden Den Store Plan

Budgetpartnerne arbejder med to udgaver af budgettet for 2009.

Forsyningen A/S - er sat til salg, men bliver det til noget og hvornår?

Forsyningen A/S - er sat til salg, men bliver det til noget og hvornår?

Socialdemokraterne, Venstre, de konservative og Liste T er nu blevet enige om Kommunens budget for 2009 og kommunens budget for 2009. Og det var ikke en skrivefejl. Budgettet findes nemlig i to versioner. Med og uden "Den Store Plan". Inklusiv og eksklusiv. Forvirret? Forklaringen er, at borgmester Erik Sørensens forslag om at sælge den kommunale el- og varmeforsyning, som blev vedtaget som en del af sidste års budgetforhandling, svæver i det uvisse. Bliver det til noget, skal indtægten bruges til at finansiere en række store byggeprojekter, blandt andet en ny midtbyskole på Stadion, samt til at give den kommunale folkeskole et stort kvalitetsløft. Men bliver det til noget? Og i givet fald hvornår? Lige nu er et eventuelt salg inde i en proces, der er omgærdet af stor fortrolighed og borgmesterens standardsvar på spørgsmålet om hvornår, det sker, lyder: Når tid er.... - Jeg forventer, at det falder på plads, men vi kan selvfølgelig ikke forgribe os på provenuet, så længe vi står midt i en proces, hvor der ikke er faldet en afklaring. Desuden er provenuet under alle omstændigheder øremærket til en fremadrettet investering i Frederikshavn Kommune, men da vi skal levere vores bidrag til det samlede landsresultat, er vi nødt til at regne Den Store Plan med i den opgørelse, siger Erik Sørensen. Her og nu har politikerne, der har forhandlet budgetforliget i hus, koncentreret sig om budget 2009 eksklusiv Den Store Plan. - Kommunens drift skal køre uafhængigt af Den Store Plan og skulle det mod forventning gå i vasken, er det selvfølgelig spildt arbejde, en masse mennesker har lavet med alle de nye planer, for så bliver de ikke til noget. Vi er helt afhængige af pengene fra salget, hvis vi skal realisere de planer, siger Erik Sørensen.