Med oliesheiker som partnere

HH Consult i Aalborg har 120 specialister i staben som hver dag er på job kloden rundt

Medicinalindustri 1. november 2002 07:00

AALBORG: I 10 år var Thyra-feltet i Nordsøen Henrik Holstbergs faste arbejdsplads som tilsynsførende udsendt af Force Instituttet (førhen Svejsecentralen). På de stormomsuste platforme fostrede han en ide, som i dag beskæftiger 120 mand i HH Consult med base i Aalborg og andre 80 i et norsk datterselskab, hvoraf de færreste arbejder på dansk grund. Det handler om at skaffe specialister til store ingeniøropgaver verden over. Inden for olie- og gasudvinding, på petrokemiske anlæg, i tele-, elektronik- og medicinalindustrien samt på vand- og elværker. Et hav af firmaets folk var med ved byggeriet af såvel Storebælts- som Øresundsbro, og på oliefelter verden over er HH Consult simpelthen et begreb, og det er eksempelvis folk herfra, der står med ansvaret for vedligeholdelsen af oliefelter ud for Qatar i den Persiske Golf. De folk, der er brug for, skal kunne det overordnede tilsyn og sikre den skriftlige dokumentation i forbindelse med projekterne. I virkeligheden træder HH Consult til som outsourcingpartner på specialopgaver for bygherrer. - Derfor er vi måske også en af de få virksomheder, der med glæde skilter med, at vores medarbejderstab har en gennemsnitsalder på over 45 år. Her er det erfaringen og det modne overblik, der tæller, siger Henrik Holstberg, selv med et bredt smil. Den daglige ledelse af HH Consult har han overladt til Allan Findalen, men som chef for holdingselskabet Holstberg Group A/S spiller Henrik Holstberg stadig en meget aktiv rolle i firmaet. Eksempelvis var det også ham, der sammen med lederen af HH Consults Esbjerg-afdeling, Joan Bach, repræsenterede firmaet ved en stor international kontaktbørs i Malaysia tidligere i år. Og den oplevelse fortæller han om med en iver, den afslører, at han bestemt ikke har tabt interessen for den daglige forretning i firmaet. - Med de lønninger man kører med i Malaysia, var der ikke så meget at komme efter hos de lokale virksomheder, vi opnåede kontakt med på selve EU-Malaysia Partenariat. De kan skaffe eget veluddannet personale til en tredjedel prisen på en udsendt dansk ingeniører, forklarer Henrik Holstberg. - I stedet lå gevinsten for os i hele netværket omkring den danske deltagelse i kontaktbørsen. Både blandt de øvrige deltagere og i kredsen af hjælpere, og herunder ikke mindst den danske ambassade i Kuala Lumpur. De havde sørget for, at vi fik direkte adgang til det statslige malaysiske olieselskab, Petronas, hvis øverste ansvarlige for vedligehold af boreplatforme tog imod os. Uden ambassadens medvirken var vi aldrig kommet så langt, fortæller Henrik Holstberg. Endnu er det for tidligt at opgøre udbyttet af mødet i verdens højeste bygning, Petronas-tvillingetårnene, men Henrik Holstberg er positivt stemt: - I sager af den karakter kan der godt gå op til et par år, før man får et resultat i hus, men bare det, at vi fortsat er i dialog med Petronas, er for os udtryk for, at vi er kommet godt i gang, siger Henrik Holstberg. Mindst lige så tilfreds er han imidlertid med at være kommet ind på livet af en række andre danske deltagere i Malaysia-partenariatet, og den oplevelse har været med til at give ham mod på også at stå på EU-China Partenariat i Beijing i den kommende uge. - Meget af aktiviteten i vores branche beror på at oprette netværker og knytte nye personlige kontakter. Det er simpelthen et spørgsmål om at være på omgangshøjde med, hvad der sker i en række andre sektorer, og eksempelvis fik vi via Hillerøds erhvervschef B. O. Jørgensen sikret os en placering i deres udviklingscenter tæt på en af vore store kunder, Novo Nordisk. Og den mulighed var formentlig aldrig dukket op, hvis det ikke havde været fordi vi mødtes derude under fremmede himmelstrøg, bemærker Henrik Holstberg. Novo Nordisk udgør aktuelt med 45 mand fra HH Consult på medicinalfirmaets nye kæmpebyggeri ved Kalundborg den største enkeltopgave i firmaet nogensinde. Netop fordi der er tale om medicinsk produktion stilles der uhyre store krav til de byggetekniske specifikationer, og Aalborg-firmaet sikrer, at det hele dokumenteres ned til mindste detalje. Han mener generelt, at en stor del af firmaets resultater kan tilskrives evnen til at etablere netværker. - Rigtigt mange af vores job handler om, at man lige står og mangler en mand til at færdiggøre en konstruktionsopgave på et værft eller et tilsyn ved et specialbyggeri. Og den slags får man altså ikke fat i ved at sidde og pløje aviser igennem. Dem opnår du kun ved at have snøren ude i alle mulige sammenhænge og have et godt kendskab til de potentielle kunder og de folk, der kan løse den enkelte opgave, forklarer Holstberg. Derfor finder han det også værd at drage ud for at skaffe nye kontakter, selv om ordrebogen langt fra er tom. Her gælder det morgendagens muligheder mere end at skaffe kunder her og nu.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...