Overenskomster

Med sammenhold kommer vi længst

FAGFORENINGER: Hvor er den stolte smed blevet af? Flere og flere gange hører jeg på mit arbejde, at det er for dyrt at være med i Fagforeningen Metal - det er dyrt, men ikke i forhold til, hvad du får for pengene. Gennem sammenholdet har man alene i den seneste overenskomstperiode blandt andet opnået: fri med løn den 24. december, fire feriefridage (fra 2. maj 2003 er det fem feriefridage), Ret til fuld løn i fem sygeuger og pr. 1. juli 2003 en pension på ni pct., hvoraf arbejdsgiveren betaler de seks pct.. Derudover kan du få professionel juridisk hjælp, hvis du får problemer på din arbejdsplads. De ovennævnte ting kan vi ikke opnå, hvis vi spredes rundt om i andre "såkaldte" fagforeninger. Når de "såkaldte" fagforeninger reklamerer i medierne med billigere kontingent, glemmer de at oplyse om, hvad du får for pengene eller rettere, hvad du ikke får. Du får retten til dagpenge og retten til at nasse på den overenskomst, som dine kolleger har stået sammen om at opnå gennem tiderne, og som de stadig opnår ved sammenhold. Overenskomsten er ikke kommet af sig selv – den er der faktisk mange svende, som har kæmpet for i mange år ved at stå sammen. Nu er det os, der skal stå sammen og bevare den høje standard og de gode arbejdsforhold, gennem vores overenskomster, i de næste mange år. Så op med hovedet, du stolte smed, og vis hvad du er gjort af. Vis regeringen, at vi kommer længst ved sammenhold og en stærk fagforening som Metal. Det skal jo nødigt gå os som vores kolleger i New Zealand, hvor regeringen har haft held med deres politik, som består i at splitte arbejderne op i mindre fagforeninger, som selvsagt ikke er så stærk som en stor, for derefter at tage dem én for én. Jeg tror ikke, at det er et tilfælde, at arbejdsløsheden er steget med 14.000 personer sidste år – det har regeringen gjort sit til. Jeg håber, at det kommer til at gå op for alle arbejdere, at vi kommer længst med Socialdemokratiet som regeringsparti.