Med udsigt over hav og havn

Første spadestik taget til 24 nye plejeboliger samt et bofællesskab

Ældreforhold 18. september 2002 08:00

HIRTSHALS: For anden gang i løbet af et par måneder skulle borgmester Knud Størup (Borgerlisten) mandag eftermiddag tage det første spadestik til et nyt ældreboligbyggeri i Hirtshals. Denne gang er det Hirtshals Kommune, der står som bygherre, og det handler om i alt 24 plejeboliger samt et seks pladser stort bofællesskab for medborgere med psykiske vanskeligheder. Byggeriet opføres ved siden af Doggerbanken på Vikingebanke. - Der foregår jo en løbende debat om ældrepolitik og ældreboliger overalt. Her i Hirtshals er det min fornemmelse, at vi er lidt foran på det felt. Vore nabokommuner har i hvert fald nu indledt en debat, vi har haft. Men et projekt som dette tager tid. Vi har det jo med forandringer sådan, at vi synes de er ok, sålænge det ikke går ud over os selv. Vi har diskuteret projektet længe i bevidstheden om, at vi var nødt til at styrke plejedelen. Men den slags sker ikke fra dag til dag, selvom den tidligere socialudvalgsformand Agnethe Jepsen har kæmpet en sej kamp for projektet. Jeg var lidt spændt på, om man nu havde husket at invitere Agnethe i dag. Det havde man heldigvis, sagde Knud Størup, inden han konstaterede, at de kommende beboere i bebyggelsen ville få en herlig udsigt over havet og en havn med masser af aktivitet. Og så huggede han spaden i den tørre og stenede jord. Socialudvalgsformand Arne Jensen (Borgerlisten) mente ikke, at beslutningsprocessen havde været så langsommelig som borgmesteren antydede. - Det er rigtigt, at vi havde planer helt tilbage i 1997. Men da der pludselig blev tomme pladser på vore ældrecentre, tøvede vi en kende. Da en behovsundersøgelse imidlertid viste, at der fortsat ville være pres på, især i Tornby og Hirtshals-området, besluttede vi at udvide Havbakken med 10 boliger samt at bygge 24 nye boliger her i Hirtshals. Ikke mindst fordi Agnethe Jepsen fortsat skubbede på, gik beslutningsprocessen faktisk hurtigt, konstaterede udvalgsformanden. Han orienterede desuden om, at Hirtshals Kommune havde anmodet Sindal og Hjørring om eventuelt at samarbejde omkring opførelsen af bofællesskabet for folk med psykiske problemer. - Det betyder, at såvel Sindal som Hjørring vil besætte hver én plads, sagde Arne Jensen. Ved den lille festlighed på Vikingebanken viste brugere fra Bøjen stor interesse for projektet ved at møde talrigt op. Formanden for ældrerådet i Hirtshals, Ruth Nabe-Nielsen, tog som repræsentant det tredje spadestik. - Spaden har jeg ikke brugt siden jeg var lille. Og jeg har aldrig prøvet at tage første spadestik. Men jeg er meget beæret over at få lov til at være med. Der er det med plejeboliger, at de bliver bedre og bedre. De boliger, der kommer her bliver simpelthen de bedste, mente Ruth Nabe-Nielsen, inden hun med ønsket om alt godt for det dejlige projekt stak spaden i jorden. - Det er jeg ikke god til, konstaterede hun og samlede en stor drilagtig sten op fra "hullet". - Den tager jeg med mig som souvenir.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...