Medalje til flådechef

FREDERIKSHAVN:Chefen for Flådestation Frederikshavn, Kommandør Axel Fiedler, har modtaget en estisk flådemedalje som anerkendelse for sin indsats for den estiske flåde. Indsatsen blev ydet, mens Axel Fiedler i perioden februar 1996 til september 1999 var chef for inspektionsskibene. Som eskadrechef for 1. eskadre varetog han det danske søværns operative forbindelser til den estiske flåde. Axel Fiedler fik overrakt flådemedaljen, den estiske flådes Medalje 1 Klasse, et anker i sølv, af den estiske flådechef. Det skete ved en højtidelighed på Søværnets Officersskole, hvori også chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral K. B. Jensen, deltog. Den estiske flådechef anførte, at Axel Fiedler har støttet den estiske flåde fra dens første dage efter genetableringen i 1994 og har ydet en meget stor personlig indsats til det estiske-danske samarbejde for at udvirke fælles forståelse, samarbejde og venskab. Han har været dybt involveret i udvikling af relationer på forskellige niveauer den estiske og danske flåde imellem. Hans troskab over for sine pligter har været et eksempel for mange estiske flådeofficerer.