Medalje til manden i kulissen

AALBORG: Han spiller ganske vist stadig tennis, men det var ikke for sin indsats inden for tennisbanens hvide kridtstreger, han i aftes fik en medalje. Nej det var hans arbejde i kulissen i Nørresundby Tennis Klub. Manden er Gunnar Moll Niemann, der på NTKs generalforsamling i Nørresundby Squash og Tennis Center fik Dansk Tennis Forbunds fortjenstmedalje for sin indsats i Nørresundby Tennis Klub i mere end 40 år. Formanden for NTK, Hans Chr. Andersen, begrundede på generalforsamlingen tildelingen af medaljen. - Da NTK i 1989-90 besluttede at bygge en tennishal med to baner, var det Gunnar Moll Niemann, der var drivkraften og ildsjælen i arbejdet. Det skal understreges, at hallen udelukkende blev opført med klubbens egne midler. Hallen, der kostede ca. fem mio. kr., blev indviet 1/9 1991 og fungerede som sådan glimrende i knap fem år, hvor NTK igen med Gunnar Moll Niemann som drivkraften udvidede hallen med fire squashbaner og omklædnings- og mødefaciliteter. Denne udbygning var klar i 1996. Udvidelsen kostede andre ca. fem mio. kr., og klubben råder således over et fuldt tidssvarende anlæg med tennis- og squashbaner, hvor Aalborg Squashklub, der er en fraktion af Nørresundby Tennisklub hører hjemme. - Alle vi, der har fornøjelsen at arbejde sammen med Gunnar vil give mig ret i, at man ikke kan nævne NTK uden samtidig at nævne Gunnar, som er synonym med NTK. Gunnar Moll Niemann har taget hele udviklingen med fra yderst beskedne forhold i Skansen med en skurvogn til omklædning og til de nuværende faciliteter, lød det fra formanden. Den 68-årige medaljemodtager har udover arbejdet med centeret også udført bestyrelsesarbejde for foreningen bl.a. som formand i 17 år, og Gunnar Moll Niemann er også udnævnt til æresmedlem af sin klub. Jens