EMNER

Medalje til to aktive CF'ere

SKAGEN:To som har været meget aktive indenfor først Civilforsvaret i Skagen Kommune og siden i det kommunale beredskab, er blevet hædret med 25 års hædersmedaljen for den lange tjeneste. De to er den tidligere CF-leder, Hans Lindskov, og Poul Langhave. Medaljen, som blev indstiftet af Kong Frederik IX i 1969, blev på vegne af Beredskabsstyrelsen overrakt de to af formanden for Beredskabskommissionen, borgmester Hans Rex (V). Poul Langhave kom med i det kommunale CF kort tid efter, at han blev ansat ved Skagen. Det var den daværende CF-assistent, Poul Thrane, der "hvervede" Langhave, og han fik fra første færd ansvaret for beredskabets kommandocentral. Langhave blev så interesseret i arbejdet i Civilforsvaret - og senee beredskabet, at han, om man så må sige, ikke kom ud af det igen. Hans Lindskov kom til Skagen som CF-assistent i 1984, og året efter overtog han hvervet som civilforsvarsleder. Det var en post, han havde ind til det kommunale civilforsvar blev omdannet til det nyere kommunale beredskab. Hans Lindskov indledte sin karriere indenfor Civilforsvaret som værnepligtig, og inden han kom til Skagen var han blandt andet tjenestegørende i Haderslev, Herning, Middelfart og Odense. Hans Lindskov fratrådte ved årsskiftet i forbindelse med, at kommunen har foretaget en væsentlig ændring og nedskæring af det kommunale beredskab.