EMNER

Medarbejder deles ikke

SINDAL:Der har været sonderinger igang i forhold til, at to forvaltninger - socialforvaltning samt børne- og kulturforvaltning - deler den integrationsmedarbejder, som bistår skoler og institutioner med integrationen af både børn og forældre. I øjeblikket hører han under børne- og kulturforvaltningen, og det ser nu ud til, at medarbejderen også fremover skal høre hjemme i den forvaltning. Børne- og kulturudvalget har således besluttet også at stå for finansieringen fremover. Udvalgsformand Arne Boelt (S) påpeger dog, at medarbejderen godt kan operere i områder, der som udgangspunkt hører hjemme under socialforvaltningen, selv om han altså er ansat under en anden forvaltning. Det gælder bl.a., når forældrene ikke i samme hast som deres børn forstår og accepterer både skrevne og uskrevne regler i det danske samfund.