EMNER

Medarbejder-udvalg ønsker et røgfrit rådhus

SÆBY:Mens debatten om rygeforbud i det kommende kukturhus raser, har rådhusets sikkerheds- og samarbejdsudvalg drøftet rygning på deres arbejdsplads. Resultatet af drøfterne er en indstilling, som nu skal til politisk behandling. Det fremgår af indstillingen, at udvalget mener, at rådhuset som målsætning skal være røgfri zone. Især understreges det, at det ikke skal være tilladt at ryge i kantinen. Der er dog ikke dømt total klapjagt på rygere. Således foreslår udvalget, at der indrettes mindst et rygerum med den nødvendige ventilation på rådhuset. Udvalget ønsker, at den nye rygepolitik træder i kraft per 1. august 2005. Derudover har udvalget besluttet at undersøge mulighederne for at tilbyde rygestopkurser.