Medarbejdere presses

KOMMUNER:FOAs medlemmer har haft svært ved at fastholde fagligheden på arbejdspladsen. Det viser flere sager, som FOA Aalborg har kørt. Det skyldes, at flere kommuner har presset medarbejderne indenfor Social- og sundhedssektoren til et opskruet tempo. Tempoet betyder øget fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne. Kommunerne er pressede - især efter at VK-regeringen har lovet skattestop og pålagt amter og kommuner at foretage store besparelser for at gøre klar til skattelettelser. FOA Aalborgs Social- og sundhedssektor tager afstand fra Regeringens pres på amt og kommuner, når det sker på bekostning af medarbejdernes helbred og fagmæssige udvikling. Fagligheden spiller fallit, når gruppen af ældre bliver flere og svagere, og dermed øger kravene til alle medarbejderne. FOAs medlemmer vil gerne levere kvalificeret service og omsorg. Men det kræver, at der ansættes flere og samtidig afsættes penge til kompetenceudvikling og kvalitetssikring i stedet for skattelettelser. Uddannelse og udvikling vil betyde, at vi fortsat kan være i front og derved levere den forventede omsorg. Kravet til den nuværende regering er, at de giver medarbejderne mulighed for at efterleve de forventede krav og ønsker om et forbedret image på området. Man kan ikke spare sig til fremskridt!