Lokalpolitik

Medarbejdere skal knokle hårdere

Det nye byråd vil have puklen af husdyrsager behandlet, men vil ikke købe hjælp udefra.

29 husdyrbrugssager venter på at blive behandlet. Arkivfoto

29 husdyrbrugssager venter på at blive behandlet. Arkivfoto

SF vil have sat en stopper for, at Brønderslev Kommune bruger landbrugets organisationer i forbindelse med behandling af husdyrbrugssager. På byrådets møde fandt Thomas Krog (SF), at det er uheldigt, at man lader landbrugets egne organisationer gå ind i disse sager. Og det fik han føjet ind i protokollen som en fodnote. Byrådet besluttede, at det hovedsageligt skal være kommunen selv, der behandler sagerne. Nødt til at overholde aftaler Dog skal de aftaler, der er indgået med Hjørring Kommune, LandboNord, AgriNord med flere overholdes. Byrådet bevilgede ekstra 1,8 mio. kr. for at komme den sagspukkel til livs, der har hobet sig op i Brønderslev Kommune. Der er 24 sager under behandling, mens der er en sagspukkel på 29. Risikerer at miste knap en mio. kr. Hvis sagerne ikke er behandlet inden 1. oktober, risikerer kommunen at gå flip af et tilskud på 931.000 kr. Thomas Krog undrede sig over proceduren med, at behandlingen er sat i værk for længe siden, og at bevillingen først kommer nu. - Byrådet er jo nødt til at give en tillægsbevilling, hvis pengene er brugt. Men det er en underlig måde af gøre tingene på. Lene Hansen slog fast, at der selvfølgelig skal være truffet en politisk beslutning, inden noget sættes i værk. Pengene fosser ud af kassen Mikael Klitgaard (V), der er formand for miljø- og teknikudvalget, sagde, at kommunen har et hængeparti. - Ingen kan være tjent med, at sagerne ligger for længe. Mikael Klitgaard understregede, at der er tale om et engangsbeløb. Det er ikke en udgift, der kommer igen. I øvrigt kunne Mikael Klitgaard fortælle, at snerydningskontoen heller ikke ser ud til at holde. - Det bliver uden tvivl en svær periode for byrådet. Skær i de ansatte Karl Emil Nielsen (DF): - Jeg troede, at den sag kørte. Derfor undrer det mig meget, at den kommer op i dag. Han opfordrede til at være opmærksom på arbejdsstyrken på forvaltningen. - Der kommer færre af den slags sager, og så skal der vel også skæres ned på antallet af ansatte, sagde han.