Lokalpolitik

Medarbejderne skal være med

SYGEPLEJERSKER:I et brev fra formand Børge Hansen og K.direktør Hanne Dahl har jeg 22/12 04 fået svar på enkelte af nedenstående spørgsmål som blev fremsendt i forbindelse med punktet, kvalitetstandarder for sygeplejeydelser. Jeg takker for svaret, men må konstatere, at udvalget sikkert har drøftet spørgsmålene, som er rejst. På trods heraf har man i brevet til mig ikke fundet anledning til at fortælle konklusionerne. Eksempelvis spørgsmålet om effektivitetsanalyse, hvor det stadig er helt uklart, om man ikke vil eller ikke kan lave analysen. Ligeledes kan jeg konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem svaret fra Socialudvalget og de udsagn, der er komme fra sygeplejegruppen vedrørende processen i arbejdsgruppen. Sygeplejerskerne er blevet præsenteret for et fait a complis, som end ikke har været behandlet i SU. Efter min opfattelse fremmer det ikke et godt samarbejdsklima. Formuleringen i budgetforliget: "Der skal gennemføres en optimering af personaleressourcerne, der skaber en effektivisering på 500.000 kr, som skal anvendes til forbedring af plejen" siger I, at jeg rejser tvivl om. Denne formulering er jeg ikke uenig i. Jeg vil gerne minde om, at jeg under et byrådsmøde i efteråret gjorde opmærksom på to ting. Det ene var, at det er min opfattelse, at en sygeplejerske og plejen i mange tilfælde er langt mere effektiv, end hvis man vælger at uddelegere til andre medarbejdergrupper under supervision af sygepelejersker. Det andet var, at dette kunne afgøres via en effektivitetsanalyse. Sidstnævnte er som tidligere nævnt formodentlig ikke lavet. Og hvad angår budgettet, må jeg konstatere, at jeg som forligspart kun indirekte har haft mulighed for at skabe mig indlfydelse nemlig via nedenstående spørgsmål. I vælger den arrogante facon ved at sige: "Udvalget har drøftet din henvendelse og er enige om at pointere, at der nu er truffet beslutning om kvalitetsstandarderne for sygeplejersker". Finito finale, vi gider ikke høre mere. Jeg deler udvalgets ønske om, at vi skal forbedre plejen for vore ældre og handicappede borgere, men jeg mener ikke, at det skal ske uden ordentlig samklang med alle medarbejdere.