Medarbejderne trives

Arbejdsglæden er i top i Mariagerfjord Kommune, viser resultatet af trivselsundersøgelse

Arbejdsglæden blandt de ansatte i Mariagerfjord Kommune er i top, hvis man skal tro resultatet af en trivselsmåling, kommunen netop gennemført blandt alle medarbejdere. Gennemsnittet for arbejdsglæde i de danske kommuner ligger på indeks 71,71, men i Mariagerfjord Kommune er tallet helt oppe på 76. - Resultatet er i særklasse. Kommunen kan som arbejdsgiver være virkelig stolt, siger Mikkel Nüssler, der er statistiker hos firmaet Leadership Equity ApS, som har bearbejdet de mange tal for kommunen. Den samme positive tendens viser sig på stort set alle de undersøgte forhold. Kommunen opnår en højere score på alle de områder, hvor resultatet er sammenligneligt med andre arbejdspladsers resultat. Især på to afgørende områder udmærker kommunen sig. Nemlig i forhold til at fastholde personalet og i forhold til, at medarbejderne oplever, at de skaber resultater, når de går på arbejde. Resultatet er en overraskelse, fordi kommunen har en stram økonomi, der både har resulteret i afskedigelser og serviceforringelser. - Man kan få den tanke, at medarbejderne i Mariagerfjord Kommune er særligt robuste, og at de trods svære odds og modgang kan finde noget ekstra energi og overskud til at fastholde arbejdsglæden. Trivselsmålingen viser da også, at medarbejderne vurderer, at de fundamentale forhold er godt på plads, siger Thomas Hou Nielsen, der er kommunens arbejdsmiljøkonsulent. Formand og næstformand i Hovedudvalget, Kommunaldirektør Niels Højgaard og fællestillidsrepræsentant Dorthe Carstens glæder sig også over resultatet, men maner til besindighed. - Det er afgørende vigtigt, at vi også har fokus på de 7,4 procent af medarbejderne (280 personer), som i undersøgelsen har svaret, at de ikke trives på deres arbejde. De har naturligvis krav på at blive taget seriøst, fastslår kommunaldirektøren.