Frøstrup

Medborgerhus i Frøstrup får ny formand

Frøstrup og Omegns Medborgerhus har holdt sin første generalforsamling FRØSTRUP: Efter at trukket det store læs med at få det nye medborgerhus op at stå, sammen med de andre i bestyrelsen, har Gunnar Nielsen besluttet at trække sig som formand. Gerhard Svanborg, ny formand for Foreningen Frøstrup og Omegns Medborgerhus, takkede på generalforsamling Gunnar Nielsen for det store arbejde han har gjort i bestyrelsen og med renoveringen af huset, og der var også en stor tak til hans hustru Mine for hendes arbejde i huset. Generalforsamlingen var den første i medborgerhusets første leveår, og af Gunnar Nielsens formandsberetning fremgik, at det ved købet af Kirkevej 13 ikke var forudset, at der var så meget ved huset, der skulle ændres og fornyes - det endte med, at det kun var den ydre skal af det oprindelige hus og etageadskillelsen, der var tilbage. I forbindelse med ombygningen fik medborgerhusforeningen 100.000 kroner af Egnsbankens fond, ligesom Lokalhistorisk Forening stillede 60.000 kroner til rådighed for deres flytning og indretning i deres nye lokaler i huset. Arbejdet med at omdanne medborgerhuset har kun kunnet lade sig gøre takket være mange har bakket op og givet en hjælpende hånd, sagde Gunnar Nielsen i sin beretning. Vanførefonden har tilstillet medborgerhuset 40.000 kroner til etablering af en trappelift, og det er cirka halvdelen af hvad en sådan lift koster, så der søges forskellige fonde, men indtil nu med negativt resultat. Regnskabet balancerede med 186.000 kroner. I stedet for Gunnar Nielsen valgtes Kurt Jørgensen til bestyrelsen. Poul Erik Kjærgaard genvalgtes, og det samme blev revisorerne Carlo Nielsen og Erik Christensen. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Gerhard Svanborg som formand, Poul Erik Kjærgaard, næstformand. Kirsten Jensen kasserer, Erik Rohde sekretær, Øvrige i bestyrelsen er Aksel Skadhauge og jean-Pierre Dubillot. ulla/p.o.