Heltborg

Medfødte evner til at passe køer

Den 31-åri­ge Kris­tof­fer Kap­pel sover ro­ligt om nat­ten, selv om han har in­ves­te­ret ad­skil­li­ge mil­li­oner i et stort kvæg­brug i Helt­borg. Foto: Klaus Mad­sen

Den 31-åri­ge Kris­tof­fer Kap­pel sover ro­ligt om nat­ten, selv om han har in­ves­te­ret ad­skil­li­ge mil­li­oner i et stort kvæg­brug i Helt­borg. Foto: Klaus Mad­sen

31-årig fra Heltborg kunne ikke forestille sig en tilværelse uden kvæg HELTBORG: 2006 indskrev sig i historien som et år, som kvægavlerne kunne se tilbage på med en vis fornøjelse. Til de nogenlunde fornøjede hører den 31-årige Kristoffer Kappel, Bjerregårdsvej 5 i Heltborg, som sammen med sin far, Martin Kappel har satset adskillige millioner i en topmoderne kvægdrift. Men mens Martin Kappel går ned ad de lange gange i en kæmpemæssig løsdriftsstald fortæller han, at de mange millioner ikke bekymrer ham. - Hvis man går og spekulerer på dem og ikke kan sove roligt om natten, skulle man lade være med at have med landbrug at gøre. Men vi skal selvfølgelig sørge for, at have en rimelig indtjening, siger han. Kristoffer Kappel driver ejendommen og dens 230 hektar som et I/S sammen med faderen, der på sit eget landbrug i Ettrup udelukkende dyrker ungkreaturer. - Årsagen til, at vi kan leve af det, er, at vi specialiserer os. Jeg laver for eksempel kun det, jeg er god til, nemlig at passe søer. Markarbejdet har jeg overhovedet ikke med at gøre. Det sørger min lillebror Kasper Kappel for, da han har en maskinstation, og min far sørger for, at opdrætte ungkreaturer, siger Kristoffer Kappel. Den store løsdriftsstald blev bygget for tre år siden. Den kostede 6,5 mio. kr. og samtidig købte far og søn fire malkerobotter for fire mio. kr. Robotterne har vist sig at være en god investering. Da køerne blev malket på traditionel vis, var det gennemsnitlige udbytte 8800 kilo mælk om året. Nu er det oppe på 10.500 kg. Det betyder, at besætningen på 285 køer nu malker 2,7 mio. kg. mælk. Efter en uges tid har en ko vænnet sig til at gå ind i robotten, når trangen til at komme af med mælk melder sig. I gennemsnit sker det 2,7 gange i døgnet, men Kristoffer Kappel har køer, der går ind i robotten 4,5 gange i døgnet. I øvrigt skal de kommende køer i besætningen på kursus i at lade sig malke i robotten. Umiddelbart før kvierne bliver til rigtige køer, har de en såkaldt træningsboks. I princippet virker den som en rigtig malkerobot. Blot er den ikke forsynet med malkeapparat. Køerne i Kristoffer Kappels besætning består for to tredjedeles vedkommende af den røde race, mens resten er krydsninger af sortbrogede køer. Og de ser bestemt ud til at have det godt. Der er altid vand og foder inden for rækkevidde, for det er ikke småting, en ko sætter til livs. - En ko drikker omkring 150 liter vand i døgnet, og den spiser omkring 60 kilo foder, fortæller Kristoffer Kappel. Om køerne yder nok, kan Kristoffer Kappel sidde hjemme i privatboligen og se på computeren. Så kunne man forestille sig, at én og anden måske funderede over, at det da må være et slidsomt job at holde styr på så mange køer. Men Kristoffer Kappel svarer benægtende. - Jeg lever et normalt liv sammen med min kone Charlotte, der er ansat hos Matas i Hurup, og vores datter Laura på tre år, og jeg klarer bedriften med en enkelt fuldtids ansat samt en skoleelev, så jeg lever et liv, der ikke er så meget forskellig fra andre, fastslår han. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Holm poul.erik.holm@nordjyske.dk