Medicin doseret forkert 500 gange

Godt 500 gange blev der sidste år hældt forkert medicin eller en forkert dosis medicin op til en patient på et nordjysk sygehus.

Torsdag eftermiddag viste en prøve, at en 34-årig mexicansk kvinde, der siden i går har været indlagt på Aalborg Sygehus med mistanke om svineinfluenza, ikke har sygdommen.

Torsdag eftermiddag viste en prøve, at en 34-årig mexicansk kvinde, der siden i går har været indlagt på Aalborg Sygehus med mistanke om svineinfluenza, ikke har sygdommen.

I mange - men ikke alle - tilfælde blev fejlen opdaget, før medicinen nåede patienten. Fejlene blev alligevel indberettet som såkaldt utilsigtede hændelser. - Meget ofte sker fejlen, fordi medarbejderen bliver forstyrret i arbejdet. Typisk er forklaringen, at medicindoseringen sker i et rum, hvor der er megen støj, eller som mange personer passerer igennem, siger kvalitetskonsulent Anne Munk Kristiansen, Region Nordjylland. Regionen prøver at mindske risikoen for fejldosering ved - om muligt - at skabe mere rolige rammer. Fejldosering af medicin er det, der oftest går galt. I Nordjylland var der i 2008 alt i alt 1200 utilsigtede hændelser, fremgår det af regionens årsrapport. Det er 45 pct. flere end året før og hele tre gange så mange som i 2004, hvor registreringen begyndte. - Vi er pavestolte over stigningen, siger Anne Munk Kristiansen, som ikke tror, der sker flere fejl end før. - Vi er ret sikre på, at tallet alene er udtryk for, at personalet bliver bedre og bedre til at indberette disse hændelser. Det er vigtigt, fordi alle så kan lære af fejlene. Politikerne overvejer i øjeblikket at udvide ordningen, så patienter, praktiserende læger og andre også kan indberette fejl. På to sygehusafdelinger i Nordjylland gav man i fjor som et forsøg patienter denne mulighed. Det udløste dog ikke mange reaktioner. Helt præcist kun tre - og af dém rummede den ene alene ros til afdelingen! I hele landet blev der i 2008 indberettet 19.866 utilsigtede hændelser.