Medicincocktail i søgelyset

Region Nordjylland vil kende kvaliteten af den medicinske behandling

Om et par måneder står det klart, om psykiatriske patienter får mere medicin, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Hvis det viser sig at være tilfældet, skal medicinen lægges om for mange patienter. Arkivfoto: Grete Dahl

Om et par måneder står det klart, om psykiatriske patienter får mere medicin, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Hvis det viser sig at være tilfældet, skal medicinen lægges om for mange patienter. Arkivfoto: Grete Dahl

NORDJYLLAND:Der er godt nyt til psykiatriske patienter, som får for meget medicin. Region Nordjylland har iværksat en stor undersøgelse, og det er meningen, at undersøgelsen skal munde ud i, at psykiatrien rydder op i den enkelte patients medicinskab, hvis det er nødvendigt. Professor og ledende overlæge Jan Mainz oplyser, at der er tale om en "meget, meget grundig" undersøgelse. - På én bestemt dag gik vi al medicinering til patienterne igennem. Det skete elektronisk for de indlagte patienter, og for de ambulante har det været nødvendigt at gøre noget af det manuelt. Så går vi al deres medicin igennem for at sikre, at de får optimal medicin. Det er et forsøg på at sikre kvaliteten i behandlingen, siger Jan Mainz. Region Nordjylland har især blikket rettet mod den såkaldte polyfarmaci, hvor den enkelte patient får flere midler ad gangen - for eksempel flere antipsykotiske midler på én gang. Sundhedsstyrelsen har indskærpet over for landets regioner, at polyfarmaci skal være undtagelsen, men undersøgelser har vist, at hver anden skizofrene patient får flere midler. - Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan det ser ud hos os, så vi kan gøre noget ved det, hvis vi har et problem. Og hvis vi kan se, at der er patienter, der får polyfarmaci, så undersøger vi i hvert enkelt tilfælde, om der er en god begrundelse for det. Så detaljeret går vi til værks. Mig bekendt er det den største undersøgelse, der er lavet inden for det her område, siger Jan Mainz. Ud over de konkrete faktuelle resultater der vil vise, om behandlingsstrategien i Nordjylland følger Sundhedsstyrelsens og regionens egne retningslinjer, er det også meningen, at der skal følges op på resultaterne. Tredjemand Læge og forsker Jimmi Nielsen, der afvikler projektet, forestiller sig forskellige muligheder, hvis undersøgelsen viser, at det bliver nødvendigt at reducere polyfarmacien i Nordjylland. - En udvidelse af projektet kunne for eksempel være, at man spørger en patient, der får flere midler, om vedkommende vil være med til, at en tredjemand kigger på medicinkortet og foreslår aftrapningsmuligheder, siger Jimmi Nielsen. Han mener, at andre idéer kan blive aktuelle, hvis undersøgelsen viser, at der er brug for handling. - Man kunne også forestille sig, at man laver et specielt team, som skal rydde op i medicinen. Men det vil i sidste ende være en politisk beslutning, da det jo vil koste nogle penge, siger Jimmi Nielsen. Hos LAP - der er en forening af psykiatribrugere - ser konsulent Karl Bach Jensen positivt på undersøgelsen fra Nordjylland. - Idéen er sådan set god nok. Vi kunne ønske for alle patienter, der får den her meget stærke medicin, at man jævnligt kontrollerede, om medicinen og sammensætningen af medicinen er i orden, siger Karl Bach Jensen. LAP ser frem til at se resultaterne fra Nordjylland. Det gælder ikke mindst resultaterne for gruppen af behandlingsdømte. - Vi hører jo ofte om, hvordan de behandlingsdømte bliver fastholdt i polyfarmaci, og det finder jeg forargeligt. Det kan jo være, at sådan en undersøgelse kan fortælle os noget mere om forholdene i retspsykiatrien, siger Karl Bach Jensen. Ledende overlæge Jan Mainz oplyser, at psykiaterne har brummet lidt over den store arbejdsbyrde, som undersøgelsen har givet, men ingen har kaldt projektet irrelevant. - Dét at yde medicinsk behandling til patienterne er kronjuvelerne i behandlingen. Det skal simpelthen være i orden. Så kollegerne har reageret positivt, siger Jan Mainz.