Kriminalitet

Medicindød presser ministeren

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) overvejer i øjeblikket, hvad han skal stille op med de mange uforklarlige dødsfald inden for psykiatrien.

7
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Liselott Blixt (DF)

NORDJYSKE rejste sagen sidste søndag. Oplysninger fra Dødsårsagsregisteret viser, at hvor der i 2001 var 82 dødsfald, hvor dødsårsagen står som psykose, fordi man ikke har andet på patienten, var tallet i 2006 steget til 158. Blandt Folketingets sundhedsordførere er der stor bekymring for udviklingen, og det store flertal af ordførere taler for, at der bør indføres lovpligtig obduktion på området, så mest mulig viden kan trækkes ud af dødsfaldene, og så man dermed bedre kan forstå sammenhængen mellem de uforklarlige dødsfald og den medicin, som patienterne har fået. Afdelingslæge Ole B. Larsen fra Sundhedsstyrelsen har til NORDJYSKE oplyst, at “en del” af dødsfaldene vil være medicinrelaterede. Nærmere kan man ikke komme det fra myndighedernes side. Alligevel mener Sundhedsstyrelsen ikke, at der er grund til at se nærmere på denne gruppe af dødsfald via lovmæssig obduktion, selv om sundhedsloven giver ministeren mulighed for at træffe beslutningen. Hvis sundhedsministeren vælger at lægge sig op ad Sundhedsstyrelsen holdning, så kan han måske søge støtte hos radikale Lone Dybkjær, der ikke uden videre siger ja til lovmæssig obduktion i gruppen. Resten af Folketingets ordførere siger klart ja til obduktion. Selv sundhedsministerens egen partifælle. Vivi Kier (K) – Selvfølgelig er vi nødt til at gå ind at obducere de her dødsfald. Det skal ske af hensyn til den enkelte, der dør, og de pårørende, som måske gerne vil vide, hvad det var, der gik galt. Men allervigtigst er det, at vi ad den vej får noget viden og kan forske i, hvorfor det her sker. Det er vigtigt og væsentligt. Det er bekymrende, at vi ikke kender årsagen til, at forholdsvis unge mennesker med en psykisk diagnose dør. Liselott Blixt (DF) – Vi går klart ind for rutinemæssig obduktion. For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at psykisk sygdom bliver betragtet på lige vilkår med somatisk sygdom. Så hvis der sker et uforklarligt dødsfald, uanset om man er rask eller psykisk syg, skal det undersøges via en obduktion. For os alle er det yderst vigtigt at vide, om dødsfaldet kan hænge sammen med medicineringen. Derved kan vi lære en del om, hvordan medicin virker, samt om der er bivirkninger, som vi ikke kender, og vi kan få at vide, om folk bliver overmedicineret. Per Clausen (EL) – Jeg støtter kravet om, at der gennemføres en rutinemæssig obduktion i disse tilfælde. Det har jeg allerede rejst i et spørgsmål over for Sundhedsministeren. Karl Bornhøft (SF) – Vi synes faktisk, at det er bekymrende, at der er så mange uforklarlige dødsfald i forhold til psykiatrien og fra de sociale bofællesskaber. Derfor synes vi, at det ville være rimeligt samfundsmæssigt at gå ind at sige, at vi tager en afgrænset gruppe, hvor vi i en bestemt årrække fastlægger betingelserne for at gruppen kan blive obduceret, så vi får et klarere billede af, hvorfor de her dødsfald sker. Naturligvis med henblik på at give os nogle redskaber til at få nedbragt antallet af døde, hvor vi slet ikke er i stand til at give et svar på, hvad de døde af. Dét vil selvfølgelig også kunne bidrage til et bedre behandlingstilbud. Lone Dybkjær (R) – Det kan godt være, at man skal have det undersøgt og kortlagt, Det vil jeg ikke afvise, men inden jeg beslutter mig for, om det er den vej, man skal gå, vil jeg gerne vide noget mere om komplikationerne ved obduktion. Måske kan man finde dødsårsagen på andre måder. Man skal måske kun gøre noget baseret på mistanke om forkert brug af medicin. Og så gælder det om at gøre lægerne opmærksom på problemet. Birgitte Josefsen (V) – Vi skal have det her område undersøgt til bunds. For det første er det sådan, at en række af de medicinske præparater, der bruges i psykiatrien i dag, ikke er nogen, vi har kendt i hverken 20 eller 30 år. Nogle af dem er ret nye. Det andet er, at en vis procentdel af psykisk syge patienter også har et sidemisbrug. Og når man så medicinerer, tager man så højde for, at de har sådan et misbrug, og hvordan spiller det sammen. Det tredje er, at vi kan konstatere, at man ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Det er alvorligt. Der skal også fokuseres på, at der er psykiatriske patienter, der får seks-syv-otte præparater oven i hinanden. Kender man godt nok ned i dybden de kontraindikationer, der er, når man blander så mange præparater sammen. Jeg synes, at der er meget god grund til at tage denne gruppe af dødsfald ud til obduktion. Det er jo ikke sikkert, at man skal gøre det i 30 år, men man kunne jo godt gøre det i en kortere årrække. Obduktionen skal ikke mindst ske i forskningsøjemed. Der er jo ad den vej vi bliver klogere på det sundhedsfaglige område. Ministeren har jo en bemyndigelse til, at han kan bare lave en bekendtgørelse, og så er det dét, der sker. Anders Samuelsen (NA) – Der ville være rarest, at der kom nogle flere obduktioner på det her område, så man kunne få et bedre overblik, og det skal selvfølgelig holdes op imod hensynet til de pårørende. Men det må være muligt at finde en model, hvor de to ender mødes. Hvordan det skal gøres, har jeg ikke noget konkret bud på, men det virker som om, det her er et område, hvor vi har brug for noget mere viden, end vi har i dag. Jens Peter Vernersen (S) – Vi er nødt til at reagere på det her. Vi må sikre, at disse patienter bliver obduceret, så vi ved noget om, hvorfor de dør. Det skal ske af respekt for patienterne og for at få noget viden om området, så vi kan hjælpe andre patienter. Hvis ikke det sker, kan det tyde på, at man forsøger at dysse dødsfaldene ned, og dét, mener jeg, er helt uanstændigt. Jeg mener, at vi er specielt forpligtet til at skaffe os viden om disse dødsfald. Der er tale om mennesker, som man har fyldt med medicin, mens de levede. Ministeren har nu haft nogle dage til at tænke over det her, og nu må vi have ham på banen.