Medicindøden skal kulegraves

1000 skizofrene med i undersøgelse, som styres fra Psykiatrien i Region Nordjylland.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

genrefoto

Historier om uforklarlige dødsfald har altid fulgt psykiatrien. Men hvor ofte og hvorfor slår den medicin, som skal hjælpe psykisk syge mennesker, nogle gange patienterne ihjel. Nu skal et grundigt studie søge at give svar på nogle centrale spørgsmål. 1000 beboere på psykiatriske bosteder landet over skal medvirke i undersøgelsen - et såkaldt mortalitetsstudie - der vil være enestående på verdensplan. Beboerne skal følges tæt. Med blodprøver, undersøgelser og ikke mindst jævnlige målinger af hjertets funktion. - Vi vil bruge nogle af de måleredskaber, som kardiologien - hjertemedicinen - bruger. Så vil vi se på, hvordan resultaterne påvirkes af den medicin, der bruges i psykiatrien, siger læge og forsker i psykofarmaka og pludselig død, Jimmi Nielsen fra Psykiatrien i Region Nordjylland. Der bliver også gået tæt på patienternes livsstil. Ryger de, hvor meget vejer de og så videre. Det er almindelig viden, at psykisk syge ikke lever så længe som andre. Som regel får en generel dårlig livsstil i gruppen skylden, når det skal forklares, hvorfor det hænger sådan sammen. Men samtidig ved man, at ikke mindst den antipsykotiske medicin skubber på de såkaldte livsstilsfaktorer - i den forkerte retning. Man har nemlig større risiko for overvægt, sukkersyge og blodpropper, når man er nødt til at tage den antipsykotiske medicin. Samarbejde Undersøgelsen skal afvikles i et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Aalborg Universitet, hvor hjerteprofessor Egon Toft er tovholder. Studiet skal afvikles over mindst 10 år. Det er dog fortsat et åbent spørgsmål, hvor grundig og omfattende undersøgelsen bliver. Der er nemlig fortsat to store spørgsmål. Det ene er spørgsmålet om økonomi. Lykkes det at hive forskningsmillioner hjem til området, der er kendt for at være et underprioriteret område, når det gælder den sundhedsvidenskabelige forskning. Og så er der et centralt spørgsmål om obduktion. - Vi må sige, at vi er i en tidlig fase, og at vi endnu ikke ved, om vi ender ud med en Skoda eller en Mercedes, siger Jimmi Nielsen. En vigtig del af undersøgelsen bliver spørgsmålet om obduktion og toxikologiske undersøgelser, når der er dødsfald i gruppen. - Der er desværre ikke rutinemæssig obduktion på området, og det giver nogle store huller i vores viden på området. Men hvis vi skal lave en undersøgelse, hvor vi virkelig kan lære af dødsfaldene på det her område, er det yderst vigtigt, at der bliver gennemført obduktion, siger Jimmi Nielsen. Som det fremgik af dækningen i NORDJYSKE Medier i går, sker det ofte, at psykiatriske dødsfald ikke bliver undersøgt ordentligt. Tal fra Dødsårsagsregisteret viser, at der i 2006 var 158 dødsfald, hvor dødsårsagen står som psykose. Man dør normalt ikke af en psykose. Når dødsfaldene alligevel havner i den gruppe, er det fordi, man ikke har andet på patienten. Den situation vil en lovpligtigt obduktion - som man kender det fra misbrugsområdet - ændre på. At mystiske dødsfald lukkes uden obduktion, giver frustrationer i patientforeningen LAP. NORDJYSKE kunne i går berette om et dødsfald i Aalborg, hvor 42 årige Mike Kent Lynge Andersen faldt om. Dødsfaldet blev aldrig ordentligt undersøgt, og spørgsmålet er, om den årelange, tunge medicinering var en medvirkende årsag. - Jeg kan simpelthen ikke forstå, at han ikke blev obduceret. Det er udtryk for en nedvurdering fra embedslægens side. Han giver jo udtryk for, at det liv ikke er så interessant. Havde det været en eller anden erhvervsaktiv person, så havde man garanteret ikke lukket sagen på den måde, siger LAP-konsulent Karl Bach Jensen, der hilser undersøgelsen velkommen. Vanskeligt tilsagn Det er utroligt vigtigt for forskerne, at obduktion bliver en fast del af undersøgelsen. Og Jimmi Nielsen forudser problemer i den sammenhæng, da deltagerne i undersøgelsen skal sige ja til obduktion, hvis de dør i studieperioden. - I designet af undersøgelsen står vi over for et problem i forhold til obduktion, da det er en følelsesmæssig svær beslutning for alle at tage stilling til. Vi er nødt til at sikre at de dødsfald, der måtte være i studieperioden, undersøges meget grundigt, ellers giver det ikke mening af gennemføre undersøgelsen, siger Jimmi Nielsen. Han håber at få en håndsrækning fra Sundhedsstyrelsen eller sundhedsministeren i den sammenhæng. De nordjyske forskere skal dog ikke forvente en håndsrækning fra Sundhedsstyrelsen. Her afvises det nemlig, at rutinemæssig obduktion i gruppen er en god idé. - Dét, at vi ønsker at få den viden, er ikke nødvendigvis tilstrækkelig til, at vi vil indføre en bekendtgørelser om tvangsobduktion. Så skulle det være af mange forskellige patientkategorier, siger kontorchef Anne Mette Dons. Flere dele af undersøgelsen om antipsykotisk medicins påvirkning af hjertet er sat i gang. Når det står klart, hvor mange penge de nordjyske forskere har held til at hente hjem, vil selve langtidsstudiet blive sat i gang.