Lokalpolitik

Medicinerhus blev billigere

NORDJYLLAND:Det snart tre år gamle medicinerhus i Aalborg blev billigere at bygge end oprindelig budgetteret. Oprindelig var der budgetteret med 588 millioner kroner. Men på bundlinjen står altså kun 571,8 millioner kroner. Det svarer til et anlægsregnskab, der ligger tre procent under budgettet. Medicinerhuset ved Aalborg Sygehus Syd er det største enkeltprojekt, det gamle nordjyske amtsråd nogensinde kastede sig ud i. Opførelsen af medicinerhuset startede i 1997 efter flere års planlægning. Bygningen blev officielt indviet og taget i brug i november 2005. Når der først fremlægges et anlægsregnskab nu, skyldes det, at en filial af sygehusapoteket først blev færdig i efteråret 2007. Samt at der har været nogle voldgiftssager, som administrationen ønskede afsluttet, inden det endelige regnskab blev fremlagt. Der er stadig et enkelt hængeparti. En af voldgiftssagerne er endnu ikke afsluttet. Hvis Region Nordjylland vinder voldgiftssagen, vil de samlede udgifter til byggeriet blive reduceret med yderligere 900.000 kroner. Fremtidssikret Udgangspunktet for byggeprojektet var at skabe et fremtidssikret medicinerhus med gode sengestuer, god plads til både indlagte og ambulante patienter samt gode faciliteter til personalet. I dag - knap tre år efter indvielsen - kan embedsmænd og politikere i Region Nordjylland med tilfredshed notere, at de medicinske aktiviteter er øget med cirka 16 procent, og at den gennemsnitlige liggetid for patienter er faldet fra 5,9 til 5,4 dage. Samtidig er antallet af infektioner under indlæggelse faldet med 18 procent. Plejepersonalet har også langt færre sygedage end på de"gamle" medicinske afdelinger. Alt sammen udtryk for, at medicinerhuset fungerer efter hensigten. Medicinerhuset er da også ved flere lejligheder blevet fremhævet som et meget moderne og velindrettet medicinsk sygehus, hvor ideerne om det rationelle sygehus er blevet prioriteret højt. Eneste minus ved projektet er tilsyneladende, at det glippede med at få lavet et nyt system til dosering af medicin til patienterne. Projektet måtte opgives, fordi udviklingsarbejdet blev for omfattende og for dyrt. Tillige gik den italienske leverandør fallit undervejs. Regionsrådet godkender i dag det endelige byggeregnskab for medicinerhuset.