Virksomhedsøkonomi

Medicinerhuset holder budgettet

Et mellemværende med ToldSkat på 4,4 mio. kr er fortsat uafklaret

NORDJYLLAND:Selv om det nye medicinerhus ved Aalborg Sygehus Syd er løbet ind i en del uforudsete udgifter, holder det samlede anlægsbudget. Endda godt og vel. Det samlede budget lyder på 526 millioner kroner. Medmindre der dukker flere uventede udgifter op, vil der være 15-18 millioner kroner til overs til "det løse". - Jeg synes faktisk, at projektet er forløbet utroligt planmæssigt både hvad angår selve byggeriet og økonomien. Jeg mener, at både forvaltningen og vi politikere har vist et rimeligt godt håndelag, og nu ser vi alle frem til at få afsluttet bygggeriet på en pæn måde, siger Karl Bornhøft (SF), formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. Et af de uafklarede spørgsmål er et mellemværende med ToldSkat, som på vegne af Aalborg Kommune har afkrævet amtet 4,4 millioner kroner i dækningsafgift - en ekstra skat på erhvervsejendomme - før byggeriet er færdigt. Det har amtet afvist at betale, og sagen ligger i øjeblikket til afgørelse hos vurderingsankenævnet. Derudover verserer en række andre uafklarede småtvister, som i værste fald kan komme til at koste amtet knap to millioner kroner. Men der er altså rigeligt med luft i budgettet til både at betale dækningsafgift og de øvrige uafklarede økonomiske krav. Og det på trods af, at amtet allerede har måttet punge ud til en del udgifter, der ikke på forhånd var indregnet i budgettet. Den største uforudsete udgift er en ekstra regning fra arkitektfirmaet Friis & Moltke, som er rådgiver på det store byggeprojekt. Firmaet krævede flere penge af Nordjyllands Amt, fordi der blev ændret på byggeriet og tidsfristen. Sagen endte med et forlig, der kostede amtet 5,8 millioner kroner. - Man vænner sig til, at der kommer små overraskelser i forbindelse med så stort et byggeri. Nu til dags, hvor alle store byggeprojekter skal i EU-udbud, opstår der stort set altid diskusion om, hvorvidt præmisserne for byggeriet er overholdt. Og der er helt sikkert fast arbejde til advokater på dette felt i mange, mange år fremover, konstaterer Karl Bornhøft. Blandt de øvrige ubehagelige overraskelser har været en entreprenør, som gik konkurs. For at få arbejdet gjort færdigt måtte amtet betale et ekstra millionbeløb til det firma, som overtog konkursboet. Det kostede også ekstra, da der blev afsat forkerte mærker til nogle borehuller og arbejdet måtte gøres om. - Men det kan næsten ikke undgås, at der sker den slags menneskelige fejl under så stort et byggeri. Egentlig har det ikke været særlig mange i forbindelse med dette byggeri, konstaterer Niels Uhrenfeldt, der er amtets byggechef. Ligesom Karl Bornhøft er han ganske godt tilfreds med hele projektets forløb og den kendsgerning, at tidsplanen holder. Byggeriet skal ifølge planen stå færdigt 1. oktober. Byggeriet har også været tilsmilet af heldet i flere tilfælde. Blandt andet har vejrguderne været projektet venligt stemt, og det betyder en besparelse på kontoen til vinterforanstaltninger. Også på kontoen til køb af fremmed rådgivning er der sparet nogle millioner, så alt i alt er det rigeligt til at opveje de uforudsete ekstra udgifter, der er opstået undervejs. Amtets sundhedsudvalg frigiver i morgen yderligere 10,5 millioner kroner til byggeriet. Dermed er der foreløbig brugt 475 millioner kroner.