Hospitaler

Medicinsk døgnberedskab kræver kirurgi og narkose

Administrerende overlæge påpeger vanskeligheder ved forslag

FREDERIKSHAVN:Patienter, der indlægges akut på medicinsk afdeling, kommer også til at mærke, at der ikke længere er kirurger og narkoselæger på vagt døgnet rundt på Frederikshavn Sygehus. På længere sigt bliver det nærmest umuligt at bevare den akutte medicinske funktion på sygehuset, selvom det er politikernes hensigt - Vi har ofte brug for kirurger og narkoselæger, når patienter indlægges akut på medicinsk afdeling, forklarer administrerende overlæge og hjertespecialist Holger Sejersen på afdelingen. Som eksempel nævner han alvorligt syge lungepatienter, der har brug for ilt. Der lægger narkoselægerne en speciel slangeind i luftrøret, så patienterne kan få luft. Et andet eksempel er en patient, der indlægges akut, fordi han har smerter, og man tror, han har fået problemer med hjertet. - Men ved nærmere undersøgelse viser det sig at være et blødende mavesår, og så skal kirurgerne operere. Men hvis der ikke er nogen kirurg på vagt, så må vi sende vedkommende patient videre til Hjørring. Der kan også være mindre dramatiske tilfælde, hvor den medicinske læge har brug for, at patienter får tilsyn af en kirurg. Den præcise diagnose og behandling sker i et samarbejde mellem de to speciallæger. Så selvom Holger Sejersen og fem speciallæger på medicinsk afdeling ikke er direkte involveret i strukturændringerne, så bliver de det alligevel, og det bør befolkningen vide og politikerne have med i deres overvejelser. Der står meget på spil og han håber inderligt, at frederikshavnerne vil bakke op om det informations/protestmøde som holdes i aften i FFK-hallen. Lægemangel Et andet aspekt i debatten er rekrutteringen af læger fremover. I Hjørring tror man på, at det vil være lettere at trække læger til Nordjylland. Holger Sejersen er derimod overbevist om, at de tilbageværende speciallægestillinger på Frederikshavn Sygehus vil være næsten umuligt at besætte, hvis sygehuset ikke har en akut funktion. Der vil ikke være nok udfordring for lægerne. Der vil også blive et problem med at få læger til at have praksis i byen. Erfaringen viser, at en del læger vælger at slå sig ned i byen efter de har været på turnus på Frederikshavn Sygehus. Men med den nye struktur kan sygehuset ikke tilbyde turnus i kirurgi og heller ikke på en skadestue, for den lukker også, hvis strukturen vedtages. Holger Sejersen påpeger også, at Nordjyllands Amt som helhed kan miste speciallæger. Han ved, at flere af hans kolleger overvejer at søge et helt andet sted hen end på et nordjyske sygehus. - Politikerne har ingen garanti for at lægerne bliver i Nordjylland, og det virker forkert, når det endelig er lykkedes os at få dem herop. I dag er der 24 speciallæger på Frederikshavn/Skagen Sygehus. Fire på narkoseafdelingen, fem på gynækologisk-obstetrisk afdeling. Seks på medicinsk afdeling. Fire på kirurgisk afdeling og fem speciallæger på røntgenafdelingen. 11 af de 24 speciallæger skal, som planerne ligger, bevare deres nuværende stillinger. Det er de seks speciallæger på medicinsk afdeling og fem på røntgenafdelingen. Hvad der skal ske med de 15 andre er op til den nye fælles sygehusledelse for Frederikshavn og Hjørring sygehus at afgøre. Hvis forslaget altså bliver vedtaget i oktober af amtsrådet i forbindelse med budget 2003. Budgettet behandles for første gang 10. september.