Medicin

Medicinudlevering bremset i 11. time

Bager i Kaas skulle udlevere medicin fra i morgen, men Sundhedsministeriet har stillet sagen i bero

KAAS:Borgere i Kaas var allerede begyndt at glæde sig. Mandag skulle byens nye medicinudleveringssted åbne hos Byens Bager i Brogaardsgade, som havde lavet af aftale med Saltum Apotek, der i december fik pålagt at åbne et medicinudleveringssted af sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Lægerne i byen havde allerede nået at fortælle patienterne om, at de fra mandag kunne hente medicinen hos bageren, men sent fredag eftermiddag tog sagen en uventet drejning, som betyder, at borgerne alligevel ikke kan hente deres medicin i Kaas foreløbig. Saltum Apotek modtog sent fredag eftermiddag en fax fra Sundhedsministeriet. I henvendelsen til apoteket fremgår det, at ministeriet har besluttet, at der skal indhentes en udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen om sagen. Det sker på baggund af en anmodning fra apoteket om at revurdere sagen, og så længe sagen behandles i ministeriet, stilles påbudet til apoteket i bero, hedder det i brevet fra Sundhedsministeriet. Det var Lægemiddelstyrelsen, der sidste år pålagde apoteket at etablere et udleveringssted, og den afgørelse stadfæstede sundhedsministeren, efter at apoteket havde appeleret afgørelsen. Men Saltum Apotek klagede altså påny til myndighederne, og det har tilsyneladende været nok til at overbevise Sundhedsministeriet om, at der skal ses på sagen endnu engang. Steen Holm, souschef ved Saltum Apotek, forklarer, at apoteket hele tiden har fundet påbudet urimeligt. Apoteksudsalget i Kaas blev lukket med henvisning til, at det ikke var rentabelt at holde det åbent. Det argument holder apoteket fast ved, for der er blandt andet omkostninger forbundet med at transportere medicinen til Kaas, og medicinudleveringsstedet skal også have betaling fra apoteket. Derudover føler apoteket det urimeligt, at beslutningen om at kræve et udleveringssted i høj grad er blevet til på grund af et pres fra offentligheden, oplyser Steen Holm. - Apoteket har fået et påbudet på grund af presset fra befolkningen. Apoteket er en privat virksomhed, og der er nogle forpligtelser, apoteket skal leve op til. Men set fra vores side er det ikke rimeligt, hvis det skal bestemmes af borgerne, siger Steen Holm, som henviser til, at apoteksudsalget i Pandrup kun er tre kilometer fra Kaas. Det er ikke usædvanligt, at der er så stor afstand, og Steen Holm henviser til, at det er en fordel for borgerne, at de bliver betjent af faguddannet personale, hvilket netop sker på et apotek og et apoteksudsalg. Boykot apoteket Berthel Holland Sørensen, som har talt borgernes sag efter lukningen af apoteksudsalget i Kaas, synes, at sagen efterhånden er ved at udvikle sig til en sæbeopera. Han havde forventet, at sagen var uddebatteret efter påbudet fra Sundhedsministeriet og glædede sig til, at borgerne ikke længere skulle til Pandrup for at hente deres medicin. - Nu må myndighederne snart skære igennem, siger Berthel Holland Sørensen, som gerne ser, at Kaas/Moseby-området bliver fjernet fra det område, som Saltum Apotek har pligt til at dække ind med medicin. Det skulle nemlig ikke være vanskeligt at lave aftaler med andre apoteker, som formentlig vil være interesserede i at forsyne borgerne, mener han. Selv om medicinudleveringsstedet var blevet etableret fra i morgen, ville Berthel Holland Sørensen have opfordret borgerne til at boykotte Saltum Apotek, så længe apotekeren hedder Hanne Tveden. Opfordringen til boykot skyldes i høj grad, at Berthel Holland Sørensen er grundigt utilfreds med Hanne Tvedens og især hendes mand Claus Tvedens adfærd under sagen. Den manglende villighed til at efterkomme kravene betyder, at man ikke bør støtte apoteket, påpeger han. I øvrigt er den aftale, som apoteket havde lavet med Byens Bager ikke god nok, understreger Berthel Holland Sørensen. Det skyldes, at apoteket ikke skulle levere medicin to gange om dagen, ligesom det sker i Pandrup. Hvis medicinen blev bestilt over middag, skulle man vente en ekstra dag på medicinen, og det er ikke tilfredsstillende, mener han. Berthel Holland Sørensen vil nu foreslå sundhedsministeren, at retten til at drive et apotek i et givet område ændres, så der ikke længere er tale om et monopol. Han ønsker istedet fri konkurrence, så alle, der har den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund, kan sælge medicin. Så vil eksempelvis et område med cirka 3.500 borgere og et skønnet lægeordineret medicinforbrug på 3,5 mio. kr. være særdeles attraktivt, mener Berthel Holland Sørensen.