Mediedød i Jammerbugt Kommune

SENIOR NYT: Inden Jammerbugt kommune er en realitet 1. januar 2007 afgik én af Aabybros aktive medier nu ved mediedøden. SENIOR NYT, som var startet af en kreds af byens årgang 60+ borgere samt førtidspensionister har nu lidt en krank skæbne i forbindelse med kommunesammenlægningen til Jammerbugt kommune. Det tidligere ældreråd i Aabybro kommune stod særligt bag starten og udgivelsen af SENIOR NYT, der havde et bredt udsnit af interesserede pensionister i et redaktionsudvalg, hvor hvert nummer blev kreeret. Første nummer blev udsendt pr. post, men på grund af økonomi, som blev bevilget af kommunen, blev efterfølgende numre uddelt af redaktionsudvalgets medlemmer plus nogle lokale hjælpere i Aabybro, Biersted, Birkelse, Gjøl og Nørhalne. I forbindelse med valg til kommunalbestyrelse og ældreråd i den nye Jammerbugt kommune skete udgivelsen i november 2005 så med inddragelse af borgere (ældrerådene) fra Pandrup, Brovst og Fjerritslev kommuner for at markere den nye storkommune, ligesom forsiden fik et nyt layout. Redaktionsudvalget, der således siden 2005 bestod af repræsentanter fra de fire gamle kommuner, havde et ønske om fortsat at udgive et blad i efteråret 2006. De fire borgmestre blev skriftligt forespurgt om økonomiske midler hertil og tre gav overfor redaktionsudvalgets formand Allan Jensen tilsagn om støtte, bortset fra Fjerritslev Kommune, der slet ikke reagerede på henvendelsen. Efter valg til sammenlægnings-ældrerådet for Jammerbugt kommune har man nu ved sit møde i juni besluttet at spare pengene til SENIOR NYT, som jo var en orientering til 60+ borgerne om diverse nyheder og regler for pensionister generelt. I stedet vil de – efter sigende – bruge pengene til udgivelse af en pjece om det nye ældreråds medlemmer og arbejde. Så får man da også profileret sig selv !! På den baggrund har det nuværende redaktionsudvalg besluttet at stoppe arbejdet med udgivelse af SENIOR NYT i 2006, da de fremførte tilkendegivelser tilsyneladende ikke viser vilje til, at arbejdet med udgivelse af bladet bør fortsætte. Selv om det er en lille pose penge, det ville koste at fortsætte, har man altså valgt at spare pengene til noget andet, og det er jo så én af de mange besparelser, vi skal forvente i vores sammenlægning til Jammerbugt kommune – ikke mindst på ældre- og handicapområdet. En beklagelig udvikling, der rammer de svage borgere – desværre. Sammenlægningsældrerådet referat fra 15. juni 2006 kan ses på internettet. Følg denne fremgangsmåde: Går ind på www. Jammerbrugt.dk Klik på Øvrige råd og nævn Klik på Sammenlægningsældrerådet Klik på Dagsordener og referater fra ældrerådet Klik på Referat 15. juni 2006 – blad videre til pkt. 51 ”Ældrerådspjecen og Senior Nyt”