Aalborg

Medieforsker: Unge er godt stof

Undersøgelser, som afslører unges fejl og mangler, er hurtige nyheder og lette nyheder. Det synes at være forklaringen på, at de bringes videre til læserne, lytterne og seerne i overflod. Jørgen Stigel, medieforsker og lektor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, undrer sig ikke over den megen medieomtale af unges gøren og laden om snart det ene og snart det andet. - Det er godt stof. Man er altid bekymret for, hvordan det går børnene og de unge. De er fremtiden. De har politikernes bevågenhed. Undersøgelsernes forfattere har til opgave at få deres resultateter ud, og medierne gør det gerne, og tager dem endda ofte til sig, som var det deres egne. Resultaterne virker korrekte, fordi der er tal på, og stoffet er let at gå til. Det er imidlertid spørgsmålet, om medierne nogle gange er for hurtige til at bringe dem videre. - Man kan naturligvis ikke gå ind og tjekke alt i detaljen, men i mange tilfælde vil man være godt tjent med at bruge sin sunde fornuft og notere sig, hvad det egentlig er, der er spurgt om, siger Jørgen Stigel. For radio og tv er der sværere at komme rundt om et emne end for aviserne. I avisen kan man bringe den faktuelle nyhed på forsiden og bruge en af siderne indeni til at gå i dybden med undersøgelsen. Jørgen Stigel ser ikke noget problem i de mange undersøgelser. Han mener, at samfundet har krav på at vide, hvordan det går den opvoksende generation. Et er, at den er god til performance, men et andet og nok mere vigtigt spørgsmål er, hvordan den klarer sig med basale færdigheder som f. eks. sprog. Uanset, hvad man måtte mene, så er der kundskaber, som man kun får, hvis man øver sig ud fra devisen om, at øvelse gør mester.