Medier ikke kun radio og tv

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten har indgået det, de selv kalder for et medieforlig.

I virkeligheden er det et radio/tv-forlig, for det handler mest om tv, lidt om radio – og så en meget lillebitte smule om øvrige medier. Der står: ”Kulturministeriet iværksætter et udredningsprojekt, hvor én eller flere uafhængige forskere får til opgave at udarbejde en rapport om den fremtidige offentlige støtte til medier (radio, tv, den trykte presse, nye medier m.v.) med henblik på at skabe større sammenhæng i denne støtte. Kommissoriet for udredningsprojektet fastsættes efter drøftelse med partierne bag medieaftalen.” Avismarkedet er i opbrud på grund af gratisaviserne, og magasinpressen er i krise, fordi portostøtten er lagt om. Men det interesserer ikke Folketinget. Sagen bliver sendt i udvalg, og så kan vi senere finde ud af, hvad det udvalg skal snakke om, står der i min oversættelse. Det er sørgeligt, at et samlet Christiansborg mener, at medier = tv og radio. Det er ekstra begrædeligt, fordi grænserne mellem elektroniske og trykte medier bliver udvisket. De store dagblade laver hjemmesider, tv- og radioindslag og eksperimenterer med andre nye medier. De er nødt til at se økonomien i en sammenhæng, og de konkurrerer med Danmarks Radio, som nu får flere penge til deres glimrende webydelser. Jeg synes, det er helt rigtigt, at DRs public service også skal foregå via nettet. Alt andet vil være et tilbageslag. Men det er en markant og voksende konkurrent til hele den trykte presse. Det bliver politikerne nødt til at forholde sig til – ikke fordi de skal styre pressen, men fordi de selv påvirker markedet ved at sætte rammerne for DR. Aviserne blev spået en sikker død, da radioen kom, da fjernsynet kom og igen, da internettet dukkede op. Spåmændene er døde, men aviserne overlever, og de klarer sig garanteret også over den truende krig og det snævertsynede tv-forlig. Aviserne har bevist deres berettigelse i det danske mediebillede. Nu mangler de bare at blive en del af de politiske medieforlig.