EMNER

Medievant økonom

Helge Pedersen, cheføkonom, fylder i dag 50 år.

Helge Pedersen, cheføkonom, fylder i dag 50 år.

¤Helge Pedersen, Brønshøj, Nordeas cheføkonom, fylder i dag 50 år. På sin egen rolige facon giver han sin vurdering af udsigten til stigende ledighed eller faldende rente. De fleste danskere med interesse for kroner og ører har stiftet bekendtskab med Helge J. Pedersen, på skærmen eller i spalterne. Helge J. Pedersen hører til de mest citerede økonomer i Danmark. I fjor optrådte han i gennemsnit i tre aviser om dagen, hvortil kommer diverse elektroniske medier. Bag denne efterspørgsel fra mediernes side gemmer sig en kombination af en god portion erfaring samt evnen til at servere kompliceret stof i let tilgængelig form. I 1982 trådte Helge J. Pedersen inden for i finansverdenen, da han blev ansat som studentermedhjælp i Nordea (dengang Privatbanken, senere Unibank). I perioden 1984-86 underviste han på Københavns Universitet i nationaløkonomi. Som nyudklækket cand.polit. blev han i 1987 ansat på sin studiearbejdsplads, hvor han beskæftigede sig med konjunkturanalyser af dansk og international økonomi, pengepolitiske problemstillinger samt central- og østeuropæiske forhold. Sideløbende fungerede han som undervisningsassistent og ekstern lektor i Nationaløkonomi på Handelshøjskolen i København, ligesom han underviste amerikanske studerende ved DIS i central- og østeuropæiske økonomier. I 1999 blev Helge J. Pedersen udnævnt til cheføkonom i Nordea. Han er forfatter til lærebogen "Nationaløkonomi på dansk" og har skrevet alle de økonomiske landeartikler til Danmarks Nationalleksikon. Desuden har han skrevet Udenrigsministeriets "Facts Sheet" om dansk økonomi. Helge J. Pedersen er og har været medlem af en række udvalg og bestyrelser med relation til makroøkonomi, herunder EU-Kommissionens ekspertpanel til vurdering af Regionalprojekter mellem EU og Østersølandene, makroøkonomisk udvalg i Finansrådet, EMAC "Economic and Monetary Affairs Committee" under den Europæiske Bankforening og "Conference Board European Council of Economists", hvor han var formand 2006-2008. Helge J. Pedersen er gift og har tre børn i alderen 6-17 år. Der er reception fredag 29. maj hos Nordea, Strandgade 3, København, kl. 10-12.