EMNER

Medlemmer skal ikke affærdiges

Det er en stor skam for Dansk Folkeparti, at A.C. Winther Hansen er blevet ekskluderet.

Han har været partiet en god mand i det nordjyske. I mine seks i amtsbestyrelsen har jeg lært ham at kende som en dygtig og ansvarsfuld person. Desværre har man i DF ikke ret til at udtrykke sig offentligt, hvis man ikke er enig med partiets linie. Partiets organisatoriske næstformand, Carl Christian Ebbesen, siger, at hvis man vil kritisere, skal man gøre det internt. Det er jeg enig med ham i. Det kræver dog, at man fra partiets side svarer på kritikken og ikke bare affærdiger medlemmerne. Ebbesen udtaler, at A. C. Winther Hansen ikke har mødt op og givet udtryk for sin kritik, det er ikke rigtigt – Ebbesen var dirigent på generalforsamlingen for Nordjyllands Amt 18.4. hvor han senere orienterede medlemmerne om hovedbestyrelsens ændringsforslag. Ved samme lejlighed fik han mange af de tilstedeværendes mening om konsekvensen af ændringsforslagene, og nordjydernes mening herom og den var hård. Bemærk: Ingen af kritikerne protesterer over DF’s politik. Det er alene kritik af ledelsens topstyring og mangel på åbenhed, man klager over. Når man tager kontakt til folketingspolitikerne, føler man, at det kun drejer sig om landspolitik og ikke ”sognerådspolitik”. Der mangler i højeste grad ”pleje” og synlighed af politikerne ude i valgkredsen.