Hundelev

- Medlemmerne risikerer at brække arme og ben

Det er ikke kun ved fest­li­ge lej­lig­he­der, bal­jer­ne er frem­me i hal­len ved Hund­elev Cen­tral­sko­le. Of­test står de spredt rundt på gul­vet for at fan­ge regn­drå­ber Ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

Det er ikke kun ved fest­li­ge lej­lig­he­der, bal­jer­ne er frem­me i hal­len ved Hund­elev Cen­tral­sko­le. Of­test står de spredt rundt på gul­vet for at fan­ge regn­drå­ber Ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

HUNDELEV:Hver uge bruger medlemmerne af Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening (H.U.I.) mange timer i hallen ved Hundelev Centralskole. Derfor bekymrer problemerne med det utætte tag og det regnvåde gulv formanden for H.U.I, Mette Sørensen: - De risikerer jo at brække arme og ben, hvis de skrider, siger hun og henviser til, at nogle af medlemmerne er op til 85 år. - De ældre er jo lidt mere skrøbelige, så jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis det regner, når de er der. Risikoen for brækkede knogler er dog ikke det eneste problem ved det våde halgulv. Også de mange spande, der må stilles op for at fange regndråberne, er til gene for H.U.I. - Ofte må man i sidste øjeblik lave om på de aktiviteter, man har planlagt hjemmefra, fordi de ikke kan gennemføres på grund af pladsmangel. De kan jo ikke være der, hvor spandene er, siger Mette Sørensen, der derfor håber på en snarlig løsning på problemet med det utætte tag.