Gatten

Medlemmerne strømmer til Ældre Sagen i Løgstør

Stigning på ca. 10 procent

LØGSTØR:Ældre Sagen i Løgstør oplever i øjeblikket en markant fremgang i antallet af medlemmer. På et år er medlemstallet således steget fra 810 til 884 medlemmer, hvilket svarer til en fremgang på næsten 10 procent. Det kunne formanden for den lokale afdeling af Ældre Sagen, Søborg Olsen, oplyse på foreningens årsmøde, hvor ikke færre end 90 af de 884 medlemmer var mødt op. I sin beretning så Søborg Olsen tilbage på et begivenhedsrigt år, der blandt andet har inkluderet bowling i Gatten. Her er 120 medlemmer afsted hver 14. dag, og der er fuldt optaget på holdet. - I Rønbjerg er der 40, som dyrker bowling, men vi håber, at der til efteråret bliver plads til flere, sagde Søborg Olsen, der glædede sig over, at Ældre Sagens datastue i Klubben er fyldt op. Faktisk er datastuen så stor en succes, at Ældre Sagen håber på at få nogle flere medhjælpere, idet der står data-interesserede ældre på venteliste for at få undervisning i ebd. Søborg Olsen omtalte også efterårets influenzavaccination af ældre. Her var i alt 314 mødt op. Han kom desuden ind på de ture, som foreningen har stået som arrangør af i årets løb. Sommerudflugten til Samsø var særdeles godt besat, idet ikke færre end 73 deltog. Efter valget af komitemedlemmer ser bestyrelsen således ud. Der var genvalg af alle: Formand Søborg Olsen, næstformand Carl Jacobsen, kasserer Jørgen Holm Jensen, sekretær Rita Møller Jensen og ældrepolitisk- og socialhumanitær kontaktperson Esther Petersen. Som suppleanter valgtes Esther Petersen og Jørgen Fabricius. Sidstnævnte afløser Anna Esbech.