EMNER

Medlemmernes afgørelse

Optakten til formandsvalget i Socialdemokratiet har været præget af nye anklager om, at de to (første?) kandidater repræsenterer hver sin fløj i partiet.

FORMANDSVALG Helle Thorning-Schmidt som Nyrup-fløjens kandidat og Frank Jensen som Auken-fløjens. En stribe kommentatorer har gjort denne fløjdeling til et problem. Men det ville det kun være, såfremt det blev benægtet. For fløjdelingen er jo reel nok. Både Helle Thorning-Schmidt og Frank Jensen har ved den offentlige anmeldelse af deres kandidaturer åbent forklaret, at de har sonderet i "baglandet" – og rådført sig med partifæller, der har givet dem opbakning til de kampagner, som nu er gået i gang internt i partiet, forinden medlemmerne gennem en urafstemning skal træffe den endelig afgørelse om formandsposten. Det er da ærlig snak. Og det netop forskelligheden mellem de to fløje, der er forklaringen på, at der i den første fase af proceduren er to kandidater. Hvad havde skeptikerne/kritikerne ellers forestillet sig? Vi får et åbent opgør – og medlemsafstemningens udfald afgør den nye kurs, som skal være Socialdemokratiets i bestræbelserne på den nødvendige genrejsning og nytegning af partiet. Det er vigtigt, at formandskandidaterne giver hinanden fair play. Et begreb, som striben af gamle grå mænd, personificeret i den forunderlige kreds af københavnske vestegnsborgmestre, helt synes af have negligeret i udtalelser, hvor de favoriserer Helle Thorning-Schmidt som deres bud på formands-posten. I øvrigt suppleret af en række dinosaurer fra nogle af de fagforbund, der ellers har glimret ved at markere deres frygt for at bekende politisk kulør i valgkampen. Socialdemokratiets hovedbestyrelse har nu truffet beslutning om, at indstille til den kommende ekstraordinære partikongres, at formandsvalget skal afgøres gennem en medlemsafstemning. Det er første gang, at der bliver åbnet op for den procedure – der blev indføjet i partilovene på grundlag af erfaringerne fra de seneste formandsskifter. Derved sikres, at studehandler indgået i små lukkede cirkler, ikke mere er mulige. Medlemsdemokratiet sættes derved på en af sine meget sjældne prøver. Så nu er det medlemmerne, der skal tale. Hvis det skal have ægte mening, er det nødvendigt, at kandidaterne klart og tydeligt forklarer sig. De skal klartegne deres forskelligheder – og tydeligt fortælle hvad deres bud er for den kurs, de vil udstikke. Det er der behov for. Vi har ikke brug for floskler om at "afsløre den borgerlige regerings hensigter" eller forsikringer om forligs- og samarbejdshensigter. Vi har brug for en generhvervelse af opfattelsen af Socialdemokratiet som et humanistisk og holdningspræget parti – med en politik, der ikke pakkes ind i flotte ulæste og ukendte programmer under smarte overskrifter. Og så har vi brug for at lære Jer at kende. Forstå, hvorfor Helle Thorning-Schmidt, hjemvendt fra akvariet i Bruxelles, har kunnet lanceres i et dygtigt mediestunt som "kronprinsesse" – lang tid før hun overhovedet blev folketingskandidat. Og forstå hvorfor Frank Jensen, som medtegner af ansvaret for de socialdemokratiske valgkatastrofer, kan opfattes som fremtidens håb. Ingen af de to banale opgaver er forlods umulige. Men vi – medlemmerne – skal overbevises. Og det skal ske i en gensidig respekt mellem kandidaterne. Og i en forsikring fra Jer om, at den kommende formand vil vide at trække på både den politiske erfaring i folketingsgruppen – og med rum og indflydelse for de unge kræfter, der har gjort sig så stærkt gældende i dagligt arbejde og i en valgkamp, hvor de har lyst op og tændt håb. Og hen over det alt sammen: Det skal stå klart, at i det øjeblik den nye formand er valgt, så skal taberen være garant for en total loyalitet overfor vinderen. Bent Øberg, Fasanvej 4, Aalborg, er journalist og mangeårigt medlem af Socialdemokratiet bent@eberg.dk