Aalborg

Medlems-tilgang

VENDSYSSEL:Gigtforeningens Vendsyssel-kreds får stadig flere medlemmer. Det kunne formanden, Valborg Holst, Brønderslev, oplyse på generalforsamlingen. Der er nu 2078 medlemmer. Valborg Holst oplyste, at der er holdt tilsammen 39 arrangementer i det forløbne år. Møderne handler alle om foredrag, debatter, kurser og ture i indland og udland, og der har været god tilslutning. - Alle har været på ture rundt om i landet. Hjørring har været på Fur, Frederikshavn i Dollerup Bakker samt på en tre-dages tur til Sønderjylland. Brønderslev-afdelingen har været på en fem-dages tur til til Harzen. Gigtforeningens Vendsyssel-kreds fik mange rosende ord fra marketingchef Vibeke Skat-Rørdam, der deltog i generalforsamlingen. Hun roste vendelboerne for det store frivillige arbejde, der udføres i kredsene. - Det er nødvendigt med opbakning for, at der kan være vægt og mange stemmer bag vore politiske budskaber, når vi over for politikerne kæmper for en bedre bemanding af mennesker med gigtsygdomme. Vibeke Skat-Rørdam oplyste, at Gigtforeningens knapt 70.000 medlemmer støtter op om foreningens arbejde i form af kontingenter og bidrag. - Vi har med stor taknemmelighed modtaget 17 mio. kr. i arv, oplyste hun. Der har været en landsindsamling til indkøb af 10 nye ultralydscannere, som har været meget succesfulde. De indkøbte scannere er uddelt til udvalgte sygehuse. Den nærmeste er på Aalborg Sygehus Nord. Efter generalforsamling og konstituering af bestyrelsen, ser bestyrelsen således ud: Formand Valborg Holst, Brønderslev, næstformand Anne Marie Jensen, Hjørring, kasserer Bodil Sørensen, Skagen, sekretær Inge Bilde, Frederikshavn. Bestyrelsesmedlemmer Ingelise Diget og Aase Markman fra Skagen, Eva Christensen og Aase Pedersen, begge fra Brønderslev, Karen Kristensen og Birthe Mariegaard fra Frederikshavn, og Else Marie Jensen, Hjørring.