Medlemsflugt hos SiD efter fabrikslukning

SiD-afdelingen i Sæby måtte selv skride til afskedigelse og besparelser

SÆBY:SiD-Sæby's budget skred sidste år på grund af en medlemsflugt, der først og fremmest var affødt af lukningen af Pilkinton-termorudefabrikken i Østervrå. Afdelingens medlemstal faldt i årets løb med hele 95 til nu ca. 1070. - Afgangen skete primært på baggrund af, at medlmemer fandt job enten inden for en en andre branche eller i en anden kommune. Især tidligere Pilkinton-medarbehdere har været eftertraget arbejdskraft mange steder, oplyste afdelingsformand Carl Aage Stenfeldt i sin beretning på generalforsamlingen. Medlemstilbagegangen fik økonomiske konsekvenser for afdelingen, idet budgettet delvis skred. Det førte til en budgetrevision, der bl.a. betød afskedigelse af en medarbejder på afdelingskontoret. Samtidig blev rengøringen omlagt med lønbesparelse til følge. Desuden blev der sparet alle de steder, hvor der var muligt uden at forringe servicen overfor medlemmerne yderligere. Regnskabsresultatet for afdelingen blev et beskedent overskud på 1572 kr. Det anses af bestyrelsen som tilfredsstillende medlemsudviklingen med en mindre indtægt til følge taget i betragtning. Afdelingens regnskab er ud over den kragtige medlemstilbagegang også påvirket af planlagte udgifter til nyanskaffelser, inventar og maskiner på 75.373 kr.. Regnskabet viser i øvrigt, at SiD-afdelingen i Sæby Kommune ved udgangen af 2002 rådede over en egenkapital på 2.350.696 kr. Flere penge inddrevet Carl Aage Stenfeldt i øvrigt i sin beretning, at de beløb, afdelingen inddrev sidste år - desværre, som han undtrykte det - blev en hel del større end året før - og det på et færre antal afsluttede sager. Det inddrevne beløb til medlemmer blev på knap 3,6 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. i 2001 for et større antal sager end sidste år. - Det største udsving ses på opgørelsen for arbejdsskader, hvor der var en stigning i de inddrevne beløb på næsten en halv mio. kr., oplyste Carl Aage Stenfeldt. Samtidig var der en stigning på ca. 30 procent for Lønmodtagernes Garantiordning. - De store inddrevne beløb tegner et billede af, at mange medlemmer ikke får det, de skal have, og at der sker for mange arbejdsulykker i dagligdagen, fastslog formanden.