Medlemskab helt naturligt

Medlemskabet af EU er for mig en ganske naturlig forlængelse af dansk medlemskab af FN og Nato.

EMNER 15. januar 2007 21:13

Det er min overbevisning, at EU er og forbliver det centrale forum for det grænseoverskridende samarbejde mellem dets medlemsstater, og dele af fælles nationale regler, der fastsættes i respekt for den nationale selvbestemmelse, og i overensstemmelse med. Det Europæiske Råd og - Ministerrådene. Og i samarbejde med Europaparlamentet – EU- Kommissionen – og EU’s øvrige institutioner. Der er nogle hårdhjertede EU-modstandere, der fortsat vil påstå, at EU er noget dårligt og utilsigtet og fortsat ikke vil acceptere den begejstring, der udvises for samarbejdet blandt landene, og ikke mindst blandt borgerne i forbindelse med tilslutning til EU. Det kan oplyses, at den seneste meningsmåling fortæller, at 54 pct. af den europæiske befolkning siger, det er til gavn for landene og borgerne, og herhjemme er begejstringen noget over E- gennemsnittet, idet 74 pct. af den danske befolkning mener, at Danmark og vi som borgere har fordel af samarbejdet. Ud fra dette vil jeg mene, at disse modstandere må indse, at deres modstand mod samarbejdet, og EU i det hele taget ikke rigtig har den store virkning. Mit argument er, at EU er rammen om fremtidens samarbejde mellem nationalstaterne i Europa. Denne ramme bygger bl.a. på frihed, fællesskab, og socialt ansvar. Demokrati, menneskerettigheder, et samarbejde der respekterer de europæiske folks og staters egenart mv. Det fører frem til, at EU er et fællesskab af nationalstater, men det skal være et stærkt fællesskab af politisk og økonomisk styrke til at optræde internationalt og dermed til, at præge verden med de idéer som de nationale stater tildeler EU. Anden Verdenskrig og den kolde krig er afløst af et moderne og fredeligt samarbejdende Europa. Dette vil jeg arbejde for og med, i al beskedenhed og efter de evner der evt. måtte være, til gavn for den nuværende befolkning og fremtidens. Dette vigtige projekt må og skal naturligvis ikke køres ud på et sidespor, p.g.a. af små, nationale selvtilstrækkeligheder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...