Overenskomster

Medlemskaber skal hindre løntryk

Mange østeuropæere blandt nye 3F’ere

Tor­ben Jen­sen, 3F: Vi vil ven­de ud­vik­lin­gen ved at være til ste­de på virk­som­he­der­ne. 
FOTO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

Tor­ben Jen­sen, 3F: Vi vil ven­de ud­vik­lin­gen ved at være til ste­de på virk­som­he­der­ne. FOTO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

AALBORG:Udlændinge, specielt af østeuropæisk herkomst, fylder godt op i skaren af nye medlemmer hos fagforeningen 3F Aalborg. - Af hensyn til løndannelsen på det danske arbejdsmarked er det helt afgørende, at vi får sikret østarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger sekreta-riatsleder Torben Jensen hos 3F. For 3F’s vedkommende handler det især om bygningsarbejdere, der som konsekvens af opsvinget i byggeriet strømmer hertil fra lande som Polen, Estland og Tjekkiet. Sydfra drejer det sig om tyskere. Som konsekvens af den situation samt den kendsgerning, at 3F i årevis har mi-stet medlemmer, har afdelingen i Aalborg fordoblet den opsøgende indsats. - Vi har nu to mand, der ikke laver andet end at op-søge uorganiserede virk-somheder og medarbejdere for at fortælle, hvad vi kan tilbyde, siger Torben Jensen. Og det handler ikke bare om hensynet til den udenlandske arbejdskraft. For 3F handler det i høj grad om at hindre et generelt faldende lønniveau. Tysk skræmmebillede I den henseende tjener Tyskland som skræmmebillede. - I Tyskland har fagbevægelsen ikke været i stand til at hindre løntrykkeri, og derfor er tyske håndværkere i stigende omfang blevet udkonkurreret af arbejdskraft østfra. - For et år siden fik en murer i Tyskland 15 euro i timen. I dag er lønniveauet faldet til fem-otte euro, og landet har i dag millioner af arbejdsløse siger, Torben Jensen, der mener, at ud-viklingen på det tyske arbejdsmarked bidrager betydeligt til den gamle industrinations vanskeligheder med at få gang i væksten. - Et lavere lønniveau be-tyder faldende huspriser, mindre købekraft og færre skatteindtægter til staten. Derfor er det i alles interesse, at folk får en ordentlig løn, siger Torben Jensen, der understreger, at 30 kroner til en polak ikke slår til, selv om det er tre gange så meget som i hjemlan-det. - Vi tilstræber en timeløn på 120 kroner og opefter, siger han. I de tilfælde, hvor virksomheden afslår at opfylde kravene, benytter 3F sig af sin fagretslige ret til at konflikte, eksempelvis i form af en fysisk blokade. Positiv modtagelse De potentielle medlemmer er generelt positive over for 3F-repræsentanterne. - De fleste kan godt se, at vi kan gøre en del for dem. For eksempel sikre dem titusindvis af kroner, de er blevet snydt for, siger Torben Jensen, som afviser, at nye medlemmer bliver presset ind i fagforeningen. - Vi argumenterer selvfølgelig for sagen, men vi kan jo ikke vride armen rundt på folk, siger han.