Medvind for cykelstierne

Brønderslev Kommune forventer at få del i en statslig pulje på 100 mio. kroner til nye cykelstier

Da Søndergade blev renoveret blev en ny cykelsti indviet - nye cykelstier vil se dagens lys i år, og Trafiksikkerhedsudvalget har udpeget vigtige strækninger. Arkivfoto: Kurt Bering

Da Søndergade blev renoveret blev en ny cykelsti indviet - nye cykelstier vil se dagens lys i år, og Trafiksikkerhedsudvalget har udpeget vigtige strækninger. Arkivfoto: Kurt Bering

Borgerne i Brønderslev Kommune kan glæde sig til nye cykelstier i år. Byrådets politikere øremærkede i forbindelse med budgetforliget en stor pulje penge til formålet. Hertil kommer, at Folketinget har afsat en pulje til trafiksikkerhed, som Brønderslev Kommune håber at få del i. - Teknik- og miljøudvalget er formentlig indstillet på at bruge hovedparten af pengene til anlæg på cykelstier, fordi Folketinget samtidig har afsat en pulje på 100 mio. kroner, som vi kan søge, fortæller Karsten Frederiksen, der er formand for såvel Trafiksikkerhedsudvalg som Teknik- og miljøudvalget. Forvaltningen har lavet forslag til cykelstiplan, og hvis samtlige ønsker til sikre stier skal opfyldes, er der behov for 50 mio. kroner. Derfor skal politikerne i Teknik- og miljøudvalget prioritere, hvilke projekter, der i første omgang skal realiseres. Og hermed skal en række projekter også fravælges eller udsættes. Færdselssikkerhedsudvalget - der består af repræsentanter fra politiet, skolerne, handicaprådet, og Teknik- og miljøudvalget har netop lavet indstilling til Teknik- og miljøudvalget. - Vi har formentlig cirka syv mio. kroner at gøre godt med, så vi har været gennem et stort prioriteringsarbejde. Forvaltningen har i prioriteringen blandt andet vurderet antallet af uheld, mængden af trafik og vejens beskaffenhed på de enkelte strækninger, siger Karsten Frederiksen. - Politisk ønsker vi samtidig, at cykelstierne sammenknytter byer. Vi ønsker at etablere de cykelstier, der kan give et overordnet stinet - ikke alene af hensyn til sikkerhed, men også for at sikre adgang til eksempelvis naturoplevelser. Vi har også et ønske om at prioritere de strækninger, hvor mange børn skal færdes. Karsten Frederiksen understreger, at der er god økonomi i at satse på trafiksikkerhed. - Uheld koster samfundet dyrt, siger han og tilføjer, at der er forskellige løsningsmodeller for de forskellige cykelstier - for eksempel koster det mere at lave cykelsti i begge sider af vejen frem for en dobbeltrettet sti. Og en løsning med rumlestriber, der adskiller biler fra cyklister er billigere end en "rigtig" cykelsti. - Mange forskellige muligheder skal i brug, så vi få så meget som muligt ud af pengene.