Medvind for Samsø Energiakademi

Millionstøtte til internationalt forskningsmiljø i selvforsyning

TRANEBJERG:Planerne på Samsø om at bygge et energiakademi har fået to mio. kr. i støtte fra Fonden Realdania. Fonden vil med støtten sikre en optimering af de arkitektoniske og bæredygtige principper i byggeriet. Energiakademiet er en del af Samsøs målsætning om at blive totalt energimæssigt selvforsynende i løbet af ti år. En målsætning som for alvor blev søsat, da øen i 1997 vandt Energistyrelsens konkurrence om at blive Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Indtil videre har Samsø nået målet på elområdet, mens 70 pct. af varmeforsyningen er blevet omlagt til vedvarende energi. Hvert år får Samsø af samme grund besøg af op mod 1000 danske og internationale forskere og medarbejdere fra energiorganisationer, som ønsker indblik i de erfaringer, øen har gjort sig med vedvarende energi. Tanken med Samsø Energiakademi er at forstærke øens position som et centralt forskningsmiljø for udvikling af nye energiteknologier. Der mangler dog stadig at blive indsamlet omkring 3 mio. kr. for at nå op de ca. 12 mio. kr., det koster at få akademiet realiseret. Samsø Energiakademi skal rumme lokaler til konferencer, seminarer og udstillinger for de mange besøgende. Bygningerne er tænkt som et udstillingsvindue for dansk arkitektur med fokus på energirigtige og bæredygtige byggeprincipper. Blandt andet vil bygningerne ved hjælp af højisolering og brug af solvarme få et meget lavt varmeforbrug, og der vil blive anvendt naturlige genanvendelige byggematerialer, der kræver minimal vedligeholdelse. Samarbejdspartnerne bag projektet er ud over Samsø Energiselskab også Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Kommune, Samsø Udviklingskontor, Århus Amt og arkitektfirmaet Arkitema. /ritzau/