Megen inspiration at hente i Australien

NORDJYLLAND:- Vi har jo en masse analyser om, hvilke erhverv vi skal satse på i Nordjylland, men det er ligesom om, vi ikke tager dem alvorligt nok og ikke bruger dem til at handle på. Søren Pedersen, chef for virksomheden HPByg i Harken og blandt meget andet også medlem af det nye nordjyske Vækstforum, var en begejstret tilhører, da australske Rodin Genoff forleden over for 100 tilhørere i Blokhus fortalte om den noget udkøre industriby Playfords genopblomstring. - Ligesom australierne burde vi også tage afsæt i det, vi er gode til i stedet for at blive ved med at finde på noget nyt. Tag bare min egen branche, hvor vi inden for byggeriet ikke ligefrem savner iværksættere. I stedet er der meget mere behov for at arbejde sammen, sådan at vi kan gøre tingene billigere og dermed også klare os bedre i konkurrencen. Men det er som om, vi skal lave prototyper hver gang, forklarer Søren Pedersen. Han minder om en gammel læresætning fra Spar Nords tidligere direktør, Jørgen Giversen - at nordjyderhellere vil eje 100 procent af noget småt end 10 procent af noget stort. - Og det er tiden altså løbet fra. Vi er nødt til at tænke i større baner. Og vi har jo stærke klynger i forvejen - for eksempel regionens træindustri, som tegner sig for 80-90 procent af landets møbelproduktion - som vi kan dyrke og gøre stærkere, siger Søren Pedersen. Han er helt enig med Genoff om, at skal et tæt privat/offentligt samspil for at få det bedste ud af de forhåndenværende søm. - Og jeg synes faktisk, at det er lidt af en katastrofe, at erhvervslivets folk er så lidt aktive omkring erhvervspolitikken. Ud over at det selvfølgelig har noget med tid at gøre, er jeg bange for, at det også er et udslag af den selvtilstrækkelighed, som generelt præger samfundet i disse år. Men det skal vi altså ud over, hvis ikke vi vil risikere, at vi totalt undergraver erhvervspolitikken, understreger Søren Pedersen. Pandrups borgmester, Flemming Jansen (V), var også blandt Genoffs tilhørere på Region Aalborg-konferencen, og han finder Playford-eksemplet utroligt inspirerende, og han kunne se mange parallelle tendenser i den australske og den nordjyske udvikling. - Vi har lidt af den samme pionerånd heroppe, som kendetegner australierne. Desuden har vi jo også dyrket cluster-tanken omkring mobiltelefonerne, som især havde udgangspunkt her i Pandrup. Set i bakspejlet kan det godt være, at vi måske tilmed har stirret os lidt blinde på den højteknologiske, vi ville gerne være et nyt Silicon Valley. Men i Pandrup har vi nu heller ikke forsømt de mere traditionelle sektorer, og somme tider må man ganske enkelt gribe de chancer, der byder sig, siger Flemming Jansen. Han indrømmer gerne, at der godt kan være brug for noget mere strategisk tænkning, når det gælder fremtidens arbejdspladser. - Men jeg tror i høj grad, at det er op til erhvervslivet at angive, hvad der er brug for, og det håber jeg også, at de så efter sådan et spændende indlæg som det fra Australien, føler sig inspireret til.