EMNER

Meget at brænde for også i dag

Hans O. A. Kjeldsen mindedes fortiden på egnen

SVINGELBJERG:- Du kan da ikke tillade dig at bruge kølersprit på bilen, mindedes borgmester Hans O. A. Kjeldsen fra en ordveklsing mellem konen og den sidste lærer på Svingelbjerg skole, lærer Wollem. Ordene faldt ved et møde om frostsikring af biler på skolen, og lærer Wollem var altså afholdsmand. Kjeldsen holdt i aftes båltalen ved den gamle skole, som nu er beboerhus. Og der var mere fra erindringsposen om den sidste lærer. Skolelæreren havde nemlig fra gammel tid ret til at grave et vist antal tørv på Lerkenfeldt. Det var blevet afløst et årligt tilskud på to kroner, som forfaldt mellem jul og nytår. Engang kom Wollem først i januar for at hente kronerne og bad så om fire kroner, så han slap for næste besøg mellem jul og nytår. Men Kjeldsen afslog, for med de ugunstige vilkår i landbruget kunne der ikke være råd til at betale forud. Svingelbjerg skole var afstemningssted i den gamle Vesterbølle sognekommune. Der var altid spænding, om det var Svingelbjerg eller Vesterbølle, der fik flest stemmer. Et forslag fra Byrial Dalsgaard om at bygge en centralskole faldt ved et debatmøde, da ingen tog ordet efter et ellers flammende indlæg fra Dalsgaard. Tavsheden blev brudt, da Tinus Sadolin endelig meddelte: Nu tror a nok a vil til og hjem, og så gik han og det gjorde alle øvrige også. Dermed slap Lerkenfeldt også for at lægge jord til en ny skole. Til sidst mindede borgmesteren om, at mange hundrede millioner mennesker i verden lever med fattigdom og sult. Og han fandt at Danmark alene og sammen med EU skal yde udviklingsbistand. - Der er meget at brænde for, sluttede Kjeldsen, både her og i verden omkring os.