Lokalpolitik

Meget at kæmpe for

Trods kritik af den manglende indflydelse genopstiller SF-medlem af Nordjyllands Regionsråd til efterårets valg

Bente Lauridsen er det eneste af de to nuværende SF-medlemmer i Regionsrådet, der genopstiller.Arkivfoto.

Bente Lauridsen er det eneste af de to nuværende SF-medlemmer i Regionsrådet, der genopstiller.Arkivfoto.

Da NORDJYSKE sidste sommer spurgte de 41 medlemmer i det nordjyske Regionsråd, om de ønskede en periode til, når valget kom til november 2009, var svarene noget vævende. Flere af medlemmerne hæftede sig ved den manglende politiske indflydelse, man havde som medlem som grund til en eventuel afgang. Nu har SF Nordjylland ved en urafstemning fundet deres syv kandidater til det kommende valg til efteråret. SF's forrige spidskandidat og nuværende Regionsrådsmedlem har valgt ikke at genopstille, fordi han satser på kommunalvalget i Brønderslev i stedet. Også han var blandt de mange kritiske røster. Han sagde blandt andet: - Det er ikke ret tit, at jeg kommer hjem fra et møde og tænker, at det, jeg har været med til at beslutte, er rigtigt vigtigt. Dårlig planlægning SF's andet nuværende medlem Bente Lauridsen vil til gengæld forsøge sig med endnu en periode og opstiller som partiets spidskandidat. Selv om hun under NORDJYSKES rundspørge også var i tvivl - både på grund af den manglende indflydelse, men i høj grad også grundet den enorme spildtid, hvor hun ofte kørte tre timer til og fra møder, mener hun stadig, at arbejdet i rådet er vigtigt. - Jeg kan godt forstå, folk er frustrerede over den manglende indflydelse, og jeg kan se, der er nogle, der ikke trives med det. Men som SF'er er man nok vant til ikke at sætte det afgørende stempel, men derimod netværker man og har god kontakt til baglandet, siger hun og forklarer, at det også er en fordel for hende, at hun ikke var med i det tidligere amtsråd, så hun ikke kan beklage sig over, at de havde langt mere indflydelse dengang. Tidsproblemet, når man som hun har fuldtidsarbejde, er der også råd for, mener hun. - Vores møder ligger om dagen, hvor vi jo arbejder, og de er ofte lagt på to dage i stedet for at samle dem, men jeg har talt med Poul Bjerregaard (ny Regionsdirektør udnævnt i maj 2008. Red.), og han er lydhør over for en bedre planlægning, siger spidskandidaten. Rollen som koordinator Med hensyn til den manglende indflydelse, mener hun ikke, den kommer flyvende før et eventuelt regeringsskifte, men regionens arbejde betyder især meget for kommunerne på blandt andet sundhedsområdet, hvilket gør dens funktion vigtig, forklarer hun. - For eksempel med forebyggelse og genoptræning, som kommunen nu pludselig skulle finde ud af at klare bedst muligt selv. Der har vi været med til at forhandle og diskuterer hvordan. Vi har fungeret som en god koordinater, siger hun. Men der er også masser af udfordringer, hvis Regionsrådet skal være repræsentativt gældende. - Vi bliver nødt til at sætte fokus på det arbejde, vi for eksempel laver med sundhedspolitikken. Det er især noget, kvinder med familier går op i. Det er vores opgave at få fat i dem, så rådet ikke bare kommer til at bestå af ældre mænd.