Uddannelse

Meget at rydde op i

I sommerperioden har jeg været på gader og stræder for at møde vælgerne. Det har været en fantastisk oplevelse med mange gode snakke.

Jeg har mødt dem alle sammen: Den unge kvinde, som har stemt på V, men nu føler sig svigtet, fordi de har forkortet dagpengeperioden, hun og hendes familie får store økonomiske problemer, hvis ikke hun når at finde et job inden deadline. Manden, som har stemt DF, men som oplever, at hans efterlønsordning - der har været hans forsikring for en tidlig tilbagetrækning efter et hård arbejdsliv - nu hænger i en tynd tråd. Politibetjenten, som skifter parti, fordi han ikke mener, at fængselsstraf redder unge mennesker fra kriminalitet. Familien, som lod sig forføre af gyldne løfter om skattelettelser og nu kan se, at disse penge var bedre brugt på velfærdsydelser. Med et valg forude giver alle disse menneskers sande historie et godt grundlag for at bestemme sig for et regerings skifte, et nyt flertal som kan føre en ny politik. Der bliver meget at rydde op efter et valg. Vi skal alle tage ansvar for et Danmark, hvor så få som muligt mister kontakten til arbejdsmarkedet. Dagpengeperioden skal genoprettes. Der skal investeres i uddannelse, så alle er klar til fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet. De erhvervsfaglige uddannelser skal styrkes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Vi skal investere i børn og unge, de er Danmarks råstof. Børnene skal have gode opvækst og udviklingsvilkår. De unge skal have lige adgang til uddannelse. Vi skal styrke den danske arbejdsmarkeds model og traditionen for ligebehandling i forhold til gode arbejdsforhold og rettigheder. Der skal være fair og lige konkurrence om jobbene. Det har taget den nuværende regering omkring 8 år at banke os mere end 30 år tilbage i forhold til arbejdsmarkedspolitikken. Der er en anden fremtid forude - en fair fremtid. Men det kræver, at vi siger nej tak til VKO-regeringens økonomiske tænkemåde. Det kræver at frem for at spare os ud af krisen, så skal vi tværtimod investerer, vi skal fremrykke de offentlige investeringer. Det vil sætte gang i væksten - det vil give nye ordre i den private sektor - det vil skabe nye jobs.