Meget bedre end Beckham

Ældreforhold 29. september 2002 08:00

I den kommende uge spiller Løgstør Bio filmen "Bedre end Beckham", der foregår i London. Den 40-årige, succesrige Kate (Andie MacDowell) er til daglig leder af en pigeskole i en lille by i England. Men bag den kontrollerede hverdag er hun også en hardcore single, som bruger sin fritid sammen med sine single-slyngveninder Molly (Anna Chancellor) og Janine (Imelda Staunton). Men en dag render Kate ind i en af sine tidligere elever, den 15 år yngre Jed, som hun kommer til at flirte rundt med... mere og mere. Og det er ikke let at forklare sine barske single-veninder, at man pludselig er blevet forelsket endda i en yngre mand, som ikke passer helt til pigernes drømmebillede... Veninderne vrider sig for at beholde Kate i deres single-verden, men deres indblanden får store konsekvenser for hende. LØGSTØR Hørte om hospice Foreningen Aktive Kvinder i Løgstør har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse haft inviteret lederen af Kamillianergården i Aalborg, Knud Ole Pedersen, til at holde foredrag om Hospice - Center for Lindrende Behandling. "Klubbens" lokaler danne rammen om foredraget, der trak fulde huse. Tilsyneladende havde mange lidt ældre ægtepar taget hianden under armen og var mødt op. Knud Ole Pedersen, der selv er uddannet sygeplejerske, berettede om det daglige arbejde på Kamillianergården, der har til huse i ældre, men fuldt moderniserede sygehusbygninger på Kastetvej i Aalborg. For patienterne - de uhelbredeligt syge - koster det intet at blive indlagt på et hospice. Kamillianergården som er en selvejenden institution er for patienter hovedsaglig fra Nordjyllands amt, men også andre kan blive indlagt, hvis der er plads. Patienternes hjemkommune betaler en tredjedel af udgifterne og amtet betaler de øvrige to tredjedele, så patienternes egen læge skal selvfølgelig inddrages i beslutningen om indlæggelse på et hospice i den sidste tid. Efter foredraget fik tilhørerne lejlighed til at stille spørgsmål til Kund Ole Pedersen. Foredragholderen fremhævede, at Kamillianergaarden har et målrettet sigte med sig arbejde: patienterne indlægges med henblik på livets afslutning - der arbejdes målrettet me symptomlindring - man søger at aflaste de pårørende, og der gives muligheder for at enkelte patienter kan gennemgå en såkaldt rehabilitering eller genoptræning. For 25 år siden 26. september Sen generalforsamling På generalforsamlingen i Løgstør Invalide- og folkepensionistforening lørdag, oplyste formanden Johs. Jørgensen, Løgstør, at man som følge af sen afholdt generalforsamling i foråret ikke havde haft det traditionelle fællesstævne for kommunes pensionister. Sommerudflugten gik over Hanstholm til Thyborøn med kaffe i Morup Mølle. Hjemturen gik over Vestervig med spisning i Bygholm-Centret. Det var en billig tur for medlemmerne, da foreningen havde givet et stort tilskud, men der var dog enkelte, der fandt der var ofret for lidt for foreningen. Regnskabsfører T. Mortensen oplæste regnskabet, der balancerede for halvåret med 38.518 kroner og sluttede med en kassebeholdning på 28.588 kroner. Til bestyrelsen genvalgtes Carlo Jensen, Carlo Christensen og Ole Mortensen med Johs. Larsen som suppleant. Til revisor valgtes Peter Holm.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...