Meget dårlig sag

MUSLINGESKRAB:Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening svarer (29.10.) under overskriften "Ikke dobbeltmoral hos DN" på mit indlæg om muslingeskraberne (27.10.) Tak for svaret til Thorkild Kjeldsen. Det glæder mig, at DN har modarbejdet muslingeskraberne i Limfjorden og deres ødelæggelser af fjordbunden, og jeg skal beklage, at jeg kaldte jer for dobbeltmoralske i forhold til landbruget, når I bevisligt har gjort indsigelser imod de ødelæggelser som vil komme via Bjarne Laustsens (S) overtalelse af regeringen. Grunden for min misforståelse af naturfredningsforeningens holdning er - vil jeg gerne fastholde - at jeg intet har læst i medierne om modstanden. Herunder vil jeg fastholde, at naturfredningsforeningens medlemmer har været særdeles aktive via læserbrev i forhold til landbruget, men af en eller anden grund ikke omkring muslingeskrabernes ødelæggelser. Men måske det bedres i fremtiden? For hvad er det værd at landbruget nedbringer sine udledninger, som det er sket gennem de seneste år, hvis muslingeskraberne fortsat pløjer fjordbunden op? Jeg synes, det er en særdeles dårlig sag for en ny regering, som slår sig for brystet med, at de er "grønne". Der vil være mindst lige så mange arbejdspladser i lineopdrættede muslinger, som i dem som skraberne skovler op.